_ENG

Med prebivalstvom Slovenije je približno 6 % študentov

V študijskem letu 2009/2010 je bilo v Sloveniji v terciarno izobraževanje vpisanih 114.873 študentov, to pomeni  povprečno 56 študentov na 1.000 prebivalcev.

Glede na stalno prebivališče študentov so imele največ študentov na 1.000 prebivalcev občine Jezersko (87), Bloke (71), Železniki (69), Žetale (69), Vipava (67) in Slovenj Gradec (67).

Najmanj študentov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno majhne občine (večinoma iz pomurske in podravske statistične regije): Osilnica (10), Zavrč (27) ter Kuzma, Sveti Andraž v Slovenskih goricah, Hodoš in Šalovci (v vsaki po 35).

Med statističnimi regijami je imela največ študentov na 1.000 prebivalcev goriška statistična regija, in sicer 59, najmanj pa pomurska statistična regija, 47.

 

_ENG 
Poišči ime ali šifro občine iz karte
_ENG
Občine z največjim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Jezersko 87
Bloke  71
Železniki  69
Žetale  69
Vipava  67Občine z najmanjšim številom študentov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Osilnica 10
Zavrč  27
Gornji Petrovci 32
Kuzma  35
Sv. Andraž v Slov. goricah 35