_ENG

V splošne in strokovne gimnazije vključenih približno 41 % vseh v srednje šole vključenih dijakov

V Sloveniji se srednješolsko izobraževanje deli na nižje in srednje poklicno, srednje tehniško in strokovno ter srednje splošno izobraževanje. Že nekaj let opažamo, da se vpis v splošne in strokovne gimnazije iz leta v leto povečuje. Ob začetku šolskega leta 2009/2010 je bilo sicer zaznati rahel upad, vendar je v te šole še zmeraj vključenih približno 41 % vseh v srednje šole vključenih dijakov. 9 let prej, v šolskem letu 2000/2001 jih je bilo 33 %.

Število vpisov v tehniške in strokovne programe ostaja podobno; tako v šolskem letu 2009/2010 kot tudi v šolskem letu 2000/2001 je bilo v te programe vpisanih približno 40 % vseh v srednje šole vključenih dijakov.

Za srednje poklicne programe velja ravno nasprotno: delež teh dijakov, vključenih v izobraževanje, med vsemi dijaki, vključenimi v izobraževanje, upada. V šolskem letu 2009/2010 je bilo v 3-letni srednji poklicni program vključenih 15 % vseh v srednje šole vključenih dijakov, 9 let prej, v šolskem letu 2000/2001, pa še 24 %.

Delež dijakov, vključenih v programe poklicnega tehniškega izobraževanja, med vsemi dijaki, pa je v zadnjem desetletju skoraj enak in znaša med 6 in 7 %.