_ENG

Vsak 24. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2009/2010 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (10.557 oz. približno 12 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (4.205 oz. približno 5 % vseh dijakov), Kranj (2.403 oz. približno 3 % vseh dijakov), Koper (1.883 oz. približno 2 % vseh dijakov), Celje (1.864 oz. približno 2 % vseh dijakov), Novo mesto (1.744 oz. približno 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2009/2010 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 85.030 dijakov, to je približno 41 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Luče (65), Žužemberk (64), Trnovska vas (64), Juršinci (62) in Mirna Peč (62).

Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Osilnica (20), Kostel (20), Starše (28), Hrpelje ­- Kozina (30) in Divača (31).

 

_ENG

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte
_ENG
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Luče  65
Žužemberk 64
Trnovska vas  64
Juršinci 62
Mirna Peč 62Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel 20
Osilnica 20
Starše 28
Hrpelje - Kozina 30
Divača  31