_ENG

Več prihodov in prenočitev tujih turistov kot domačih

V turistične nastanitvene objekte je prišlo več tujih turistov kot domačih in tuji turisti so v njih tudi večkrat prenočili kot domači. Delež prihodov tujih turistov med vsemi prihodi turistov je znašal 64 %, delež njihovih prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v Sloveniji pa 58 %. Več domačih kot tujih turistov je bilo zabeleženih le v nastanitvenih objektih v zdraviliških krajih (60 %).

Domači turisti prenočijo povprečno 4-krat, tuji pa povprečno 3-krat

Leta 2008 so vsi turisti v Sloveniji (domači in tuji) povprečno prenočili 3-krat. Največkrat so turisti v povprečju prenočili v zdraviliških krajih, in sicer malo več kot 4-krat; sledili so obmorski kraji (tam so prenočili povprečno malo manj kot 4-krat), gorski kraji (3-krat), Ljubljana in mestne občine ter drugi kraji (2-krat).

Skupno povprečno število prenočitev domačih turistov je bilo večje (skoraj 3 prenočitve) kot skupno povprečno število prenočitev tujih turistov (skoraj 2 prenočitvi).

Tuji turisti so se zadrževali dalj časa kot domači turisti le v gorskih turističnih krajih (tuji 2,8 dneva, domači 2,7 dneva) in v Ljubljani (tuji 2,0 dneva, domači 1,7 dneva). 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, kolikokrat so v letu 2008 povprečno prenočili tuji turisti? Odgovor najdete na spodnji povezavi.

Povprečno število prenočitev tujih turistov, občine, Slovenija, 2008