_ENG

Prihodi in prenočitve turistov po skupinah (kategorijah) turističnih krajev

Število prihodov in prenočitev turistov je do leta 2008 naraščalo. V obdobju od 2003 do 2008 se je število prihodov turistov povečalo za približno 19 %, število prenočitev turistov pa za približno 11 %.

Leta 2008 je bilo v turističnih nastanitvenih objektih evidentiranih približno 2.766.000 prihodov turistov in približno 8.412.000 njihovih prenočitev.

V zdraviliških turističnih krajih 26 % vseh prihodov in 34 % vseh prenočitev turistov v državi

Zdraviliški turizem je v Sloveniji zelo pomembna turistična dejavnost. Razširjen je predvsem v zdraviliškoturističnih središčih v občinah vzhodne Slovenije. Poleg programov zdravljenja in rehabilitacije se je v zadnjem desetletju zelo razširila dodatna ponudba (termalni zabaviščni kompleksi in storitve za dobro počutje).

Največ prihodov in prenočitev turistov je bilo leta 2008 prav v zdraviliških krajih, ki ležijo v občinah Brežice, Dobrna, Dolenjske Toplice, Laško, Lendava, Moravske Toplice, Podčetrtek, Ptuj, Radenci, Rogaška Slatina, Šmarješke Toplice, Šoštanj, Veržej in Zreče. V teh občinah je bilo evidentiranih skupaj 26 % vseh prihodov in 34 % vseh prenočitev turistov v državi.

V gorskih turističnih krajih 25 % vseh prihodov in 23 % vseh prenočitev turistov v državi

Gorski turistični kraji so med turisti priljubljena destinacija – v zimski sezoni za smučanje, v poletni za planinarjenje. V poletnih mesecih so ti kraji čedalje bolj  priljubljeni med ljubitelji adrenalinskih športov (čolnarjenje, rafting, soteskanje, jadralno padalstvo itd.)

Gorski turistični kraji ležijo pretežno v območju Julijskih Alp, Kamniško-Savinjskih Alp,  Karavank in na območju Pohorja. V naslednjih občinah je bilo skupaj evidentiranih 25 % vseh prihodov in 23 % vseh prenočitev turistov v državi: Bled, Bohinj, Bovec, Cerklje na Gorenjskem, Cerkno, Črna na Koroškem, Gorje, Gornji Grad, Hoče - Slivnica, Jesenice, Jezersko, Kamnik, Kobarid, Kranjska Gora, Ljubno, Lovrenc na Pohorju, Luče, Mežica, Mislinja, Mozirje, Nazarje, Preddvor, Prevalje, Radovljica, Ravne na Koroškem, Ribnica na Pohorju, Ruše, Slovenska Bistrica, Solčava, Tolmin, Tržič, Vitanje, Vuzenica, Železniki in Žirovnica.

V obmorskih turističnih krajih skupaj 21 % vseh prihodov in 24 % vseh prenočitev turistov v državi

Ob kratki slovenski obali leži več turističnih krajev, ki so med turisti še posebej priljubljeni v poletni sezoni. Ti kraji ležijo na območju samo treh občin – Izola, Koper in Piran. V omenjenih obmorskih krajih je bilo v letu 2008 evidentiranih 21 % prihodov med vsemi prihodi turistov in 24 % prenočitev med vsemi prenočitvami turistov v državi.

V  občini Ljubljana 14 % vseh prihodov in 9 % vseh prenočitev turistov v državi

Mesto Ljubljana, prestolnica Slovenije, pritegne obiskovalce s svojimi zgodovinskimi, etničnimi, kulturnimi, naravnogeografskimi, urbanistično-arhitektonskimi in drugimi značilnostmi. V Ljubljani se v veliki meri odvija tudi kongresni in poslovni turizem. V letu 2008 je bilo v občini Ljubljana evidentiranih kar 14 % vseh prihodov in 9 % vseh prenočitev turistov v državi.

15 % vseh prihodov in 10 % vseh prenočitev turistov v preostalih slovenskih občinah

V mestnih občinah, katerih kraji niso razvrščeni med zdraviliške, gorske ali obmorske, je bilo v letu  je bilo v letu  2008 evidentiranih 8 % vseh prihodov in 5 % vseh prenočitev turistov v državi. Te občine so: Celje, Kranj, Maribor, Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Slovenj Gradec in Velenje.

Vsi preostalih kraji, ki niso razvrščeni v nobeno od prej omenjenih skupin turističnih krajev, so opredeljeni kot drugi kraji. Tudi ti drugi kraji v preostalih 149 občinah pritegnejo turiste, saj so privlačni zaradi naravno-geografskih danosti in družbeno-geografskih značilnosti; v teh krajih (občinah) je bilo evidentiranih 7 % vseh prihodov in 5 % vseh prenočitev turistov v državi.