_ENG

Povprečna bruto plača višja od slovenskega povprečja v približno 8 % občinah, povprečna neto plača pa približno v 11 % občin

Če primerjamo povprečje mesečnih bruto plač po občinah s slovenskim povprečjem, ugotovimo, da je bila povprečna bruto plača le v 17 občinah višja od povprečne bruto plače v državi. Med temi so po višini povprečne mesečne bruto plače izstopale naslednje: Cerklje na Gorenjskem (za 39 % višja od slovenskega povprečja), Dol pri Ljubljani (za 26 %), Ljubljana (za 20 %), Sveti Tomaž (za 11 %), Dobje in Novo mesto (vsaka za 11 %). V vsaki izmed preostalih 11 občin izmed teh so bile povprečne mesečne bruto plače višje od slovenskega povprečja za največ 10 %. Tudi pri povprečju mesečnih neto plač je bila slika podobna; poleg zgoraj naštetih občin je imela povprečno mesečno neto plačo za 10 % višjo od slovenskega povprečja še občina Sv. Ana.

Kar 193 občin je imelo povprečno mesečno bruto plačo nižjo od povprečne mesečne bruto plače v Sloveniji. Podatki med posameznimi občinami v tej skupini pa spet kažejo velike razlike: 31 občin je imelo za več kot 20 % nižjo povprečno mesečno bruto plačo od slovenskega povprečja, 7 občin pa celo za več kot 30 %. V najslabšem položaju so bile naslednje občine: Osilnica (povprečna mesečna bruto plača v občini za 42 % nižja od slovenskega povprečja), Kostanjevica na Krki (za 40 %), Gornji Petrovci (za 39 %), Rečica ob Savinji (za 37 %), Makole (za 33 %), Majšperk (za 32 %) in Turnišče (za 31 %). Tudi povprečne mesečne neto plače v teh občinah so bile najnižje v državi.

Po višini povprečnih mesečnih bruto in neto plač se je med statističnimi regijami najbolj dvignila nad slovensko povprečje osrednjeslovenska statistična regija, in sicer je bila povprečna mesečna plača v tej regiji v bruto znesku za 13 %, v neto znesku pa za 11 % višja od slovenskega povprečja. Obalno-kraška regija je po višini povprečne plače približno dosegala slovensko povprečje, medtem ko so preostale statistične regije zaostajale za tem povprečjem. Najmočneje je zaostajala pomurska statistična regija, in sicer po višini povprečne mesečne bruto plače za 17 %, po višini povprečne mesečne neto plače pa za 14 %.  

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteČe vas zanima, kakšna je bila v letu 2008 primerjava povprečja mesečnih neto plač po občinah s slovenskim povprečjem, si oglejte karto na spodnji povezavi.

Indeks povprečne mesečne neto plače, občine, Slovenija, 2008
_ENG
Občine z najvišjim indeksom bruto plače
Ime 
Cerklje na Gorenjskem 139
Dol pri Ljubljani 126
Ljubljana
120
Sveti Tomaž
111
Dobje 111Občine z najnižjim indeksom bruto plače

Ime 
Osilnica
58
Kostanjevica na Krki
60
Gornji Petrovci
61
Rečica ob Savinji
63
Makole
67