_ENG

Najvišja povprečna plača za približno 50 % višja od najnižje

Povprečna mesečna bruto plača oziroma letno povprečje mesečnih bruto plač na osebo, zaposleno pri pravnih osebah v Slovenji, je leta 2008 znašala približno 1.390 EUR; povprečna mesečna neto plača oziroma letno povprečje mesečnih neto plač pa približno 900 EUR. Razlike v višini povprečnih plač med občinami so bile zelo velike.

Najvišjo povprečno bruto (1.931 EUR) in neto plačo (1.180 EUR) je v letu 2008 je imela občina Cerklje na Gorenjskem. Sledili sta občini Dol pri Ljubljani (1.747 EUR bruto in 1.067 EUR neto) ter Ljubljana (1663 EUR bruto in 1042 EUR neto).

Najnižjo povprečno bruto in neto plačo na zaposleno osebo, pod 900 EUR oziroma pod 602 EUR, so imele občine Osilnica (809 EUR bruto, 576 EUR neto), Kostanjevica na Krki (834 EUR bruto, 582 EUR neto), Gornji Petrovci (852 EUR bruto, 598 EUR neto) in Rečica ob Savinji (883 EUR bruto, 602 EUR neto).