_ENG

Delež zaposlenih in samozaposlenih oseb višji od povprečja v 87 občinah

Stopnja delovne aktivnosti na ravni Slovenije je znašala 61,9 %; to pomeni, da je bilo med delovno sposobnim prebivalstvom (tj. prebivalci v starosti 15–64 let) približno 62 % prebivalcev delovno aktivnih (tj. zaposlenih in samozaposlenih).

Višji delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja je dosegalo 87 občin ali približno 41 % vseh občin. Najvišji delež so dosegle občine Bloke (73 %), Loška dolina (72 %) in Cerkno (70 %). Prvi dve sodita v notranjsko-kraško statistično regijo in tudi v tej regiji je bil delež delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami najvišji (66 %).

Nižje vrednosti deleža delovno aktivnih med delovno sposobnimi prebivalci od slovenskega povprečja (pod 62 %) je imelo 123 občin ali skoraj 60 % vseh občin. Najnižjo vrednost sta izkazovali občini Kuzma (41 %) in Rogašovci (45 %). Obe sodita v pomursko statistično regijo in tudi ta je bila glede na delež delovne aktivnosti med delovno sposobnimi prebivalci med statističnimi regijami na zadnjem mestu (57 %).

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte

_ENG
Občine z najvišjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime  %
Bloke 73,0
Loška dolina 72,1
Cerkno 70,3
Horjul 69,3
Kostanjevica na Krki 68,7Občine z najnižjo stopnjo delovne aktivnosti
Ime    %
Kuzma 40,6
Rogašovci 45,0
Apače 51,7
Cankova 51,9
Ribnica na Pohorju 52,4