_ENG

Stopnja registrirane brezposelnosti v 7 občinah več kot 15-odstotna, v 10 občinah manj kot 3-odstotna

V letu 2008 je na ravni Slovenije delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (tj. stopnja registrirane brezposelnosti) znašal 6,7 %. Registriranih brezposelnih oseb je bilo približno 63.200.

Delež registriranih brezposelnih moških (5,6 %) je bil nižji kot delež registriranih brezposelnih žensk (8,1 %).

Višjo stopnjo registrirane brezposelnosti od slovenskega povprečja je v tem letu izkazovala slaba polovica občin. Večina občin z najvišjimi vrednostmi tega kazalnika je sodila v vzhodno oz. severovzhodno Slovenijo. Z najvišjo brezposelnostjo (z več kot 15-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti) so se leta 2008 spopadale občine Rogašovci (19,6 %), Kuzma (18,3 %), Cankova (16,7 %), Turnišče (16,1 %), Dobrovnik (16,0 %), Velika Polana (15, 9 %) in Lendava (15,7 %).

Samo 5 občin med 35-imi, ki so imele več kot 10-odstotno stopnjo registrirane brezposelnosti, ni sodilo v pomursko statistično regijo. V pomurski statistični regiji je bil tako v letu 2008 delež registriranih brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom največji oz. stopnja registrirane brezposelnosti je bila tam najvišja (12,2-odstotna).

Med ekonomsko bolj razvite dele države sodijo občine, ki ležijo v osrednji in zahodni Sloveniji; tam so tudi stopnje registrirane brezposelnosti praviloma nižje. V 68 občinah, to je približno 32 % vseh občin, je bila stopnja registrirane brezposelnosti manj kot 5-odstotna. Najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti sta imeli občini Cerkno (1,6 %) in Idrija (2,2 %) – obe iz goriške statistične regije, ki je tudi med regijami imela najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti (4,3 %). Sledile so občine Železniki (2,2 %), Šmarješke Toplice (2,3 %), Bohinj (2,3 %), Žiri (2,4 %), Gorenja vas - Poljane (2,4 %), Horjul (2,7 %), Velike Lašče (2,9 %) in Gorje (2,9 %).

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je bila v letu 2008 stopnja brezposelnosti za ženske najvišja, za moške pa najnižja? Oglejte si karti na spodnjih povezavah.

Stopnja registrirane brezposelnosti za ženske, občine, Slovenija, 2008

Stopnja registrirane brezposelnosti za moške, občine, Slovenija, 2008
_ENG
Občine z najvišjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime  %
Rogašovci 19,6
Kuzma 18,3
Cankova 16,7
Turnišče 16,1
Dobrovnik 16,0Občine z najnižjo stopnjo registrirane brezposelnosti
Ime %
Cerkno 1,6
Železniki 2,2
Idrija 2,2
Šmarješke Toplice 2,3
Bohinj 2,3