_ENG

S koliko stanovanji razpolagamo?

Stanovanjski sklad v Sloveniji je konec leta 2008 obsegal več kot 830.000 stanovanj. Število stanovanj po posameznih občinah je zelo različno. Največ stanovanj je v večjih in gosto poseljenih mestnih območjih.

Vsako 7. stanovanje v državi se nahaja v občini Ljubljana; ob koncu leta 2008 je bilo namreč v tej občini že skoraj 120.000 stanovanj. Vsako 16. stanovanje v Sloveniji pa je bilo locirano v občini Maribor; ta občina ima namreč 52.000 stanovanj in je po številu stanovanj druga v državi.

Najmanj stanovanj je v prebivalstveno majhnih občinah: občina Hodoš je imela na primer konec leta 2008 le 148 stanovanj, občina Solčava 221, občina Osilnica 224, občina Kobilje 298 ter občina Jezersko 299 stanovanj.

Število stanovanj, preračunano na 1.000 prebivalcev, je v nekaterih občinah veliko večje kot v celotni državi. Na ravni Slovenije se na primer 1.000 prebivalcev razporedi povprečno na 408 stanovanj, v občini Kostel pa je povprečno 913 stanovanj na 1.000 prebivalcev; to pomeni – povedano nekoliko drugače –, da je v tej občini povprečno za skoraj vsakega prebivalca na voljo eno stanovanje. Število stanovanj na 1.000 prebivalcev je večje kot povprečno v Sloveniji še v nekaterih drugih občinah, na primer v občini Bovec (663 stanovanj na 1.000 prebivalcev), v občini Kranjska Gora (644), v občini Cirkulane (610) in v občini Bohinj (598). Obenem pa so povprečne površine stanovanj v marsikateri občini izmed tistih, ki imajo razmeroma nizko število stanovanj na 1.000 prebivalcev, med največjimi v državi.

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte

_ENG
Občine z največjim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime 
Kostel 913
Bovec 663
Kranjska Gora 644
Cirkulane 610
Bohinj 598Občine z najmanjšim številom stanovanj na 1.000 prebivalcev
Ime   
Odranci 300
Horjul 310
Vodice 319
Lukovica 322
Turnišče 323