_ENG

Vsako drugo stanovanje v Sloveniji ima najmanj tri sobe

V stanovanjskem skladu države prevladujejo stanovanja s tremi ali več sobami – takih stanovanj je  bilo 55 %; dvosobnih stanovanj je bilo 31 %, enosobnih pa le 14 %. Sorazmerno največ (okrog 25 %) enosobnih stanovanj so imele občine Makole, Zavrč, Straža, Cirkulane in Šmarješke Toplice; sorazmerno najmanj (manj kot 5 %) enosobnih stanovanj pa so imele občine Odranci, Naklo, Komen, Tišina, Log - Dragomer, Veržej in Velika Polana.

Dvosobna stanovanja so prevladovala le v manjšem delu občin, in sicer v občinah Zavrč, Jesenice, Štore, Podlehnik in Kostel (v teh občinah je bilo dvosobnih več kot 40 % stanovanj). Sorazmerno največ stanovanj z najmanj tremi sobami (tri ali več) so imele občine Odranci, Log - Dragomer, Tišina, Brda, Trzin in Žirovnica (več kot tri četrtine).

Med statističnimi regijami je po deležu stanovanj z najmanj tremi sobami izstopala goriška statistična regija, in sicer sta imeli tam vsaj tri sobe dve tretjini stanovanj. Po deležu enosobnih stanovanj pa je bila prva zasavska statistična regija; tam je imelo samo eno sobo vsako peto stanovanje.

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v kateri občini je bilo v letu 2008 največ enosobnih in dvosobnih stanovanj? Odgovore poiščite na spodnjih povezavah.

Dvosobna stanovanja, stanovanjski sklad, občine, Slovenija, 31. 12. 2008 
Enosobna stanovanja, stanovanjski sklad, občine, Slovenija, 31. 12. 2008

_ENG
Občine z največjim deležem tri- in večsobnih stanovanj
Ime %
Odranci 79
Log - Dragomer 77
Tišina 77
Brda 76
Trzin 76Občine z najmanjšim deležem tri- in večsobnih stanovanj
Ime  %
Zavrč
32
Cirkulane
37
Podlehnik
37
Jesenice 39
Črna na Koroškem 39