_ENG

Na podeželju prostornejša stanovanja

Povprečna površina stanovanj v Sloveniji je konec leta 2008 znašala okrog 77 m2.  Razlike med regijami, še bolj pa lokalne razlike v povprečni površini stanovanj so precejšnje.

Med regijami je bila po povprečni površini  stanovanj prva pomurska statistična regija, in sicer z vrednostjo 86 m2. Občine z največjo povprečno površino stanovanj so bile konec leta 2008 Odranci (128 m2), Velika Polana (112 m2), Turnišče (104 m2) in Log - Dragomer (101 m2).

Najmanjša stanovanja so bila značilnost zasavske statistične regije, in sicer je bila povprečna površina tamkajšnjih stanovanj le dobrih 66 m2. Med občinami z najmanjšimi povprečnimi površinami stanovanj je bilo po podatkih s konca leta 2008 prav tako največ občin iz severovzhodnega dela Slovenije: Cirkulane (60 m2), Podlehnik (61 m2), Zavrč (63 m2) in Makole (63 m2); dve med temi občinami pa sta bili zasavski: občini Hrastnik (61 m2) in Trbovlje (64 m2).

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte

_ENG
Občine z največjo povprečno površino stanovanj
Ime  m2
Odranci 128
Velika Polana 112
Turnišče 104
Log - Dragomer 101
Vodice 98Občine z najmanjšo povprečno površino stanovanj
Ime     m2
Cirkulane 60
Podlehnik 61
Hrastnik 61
Zavrč 63
Makole 63