_ENG

Socialno in družinsko varstvo

Na področju socialne zaščite Statistični urad spremlja  in objavlja podatke o izdatkih in virih za financiranje programov socialne zaščite, podatke o zdravstvenem, pokojninskem in invalidskem zavarovanju in podatke s področja socialnega in družinskega varstva.

Država je po določbah Ustave Republike Slovenije dolžna urediti obvezno zdravstveno, pokojninsko, invalidsko in drugo socialno zavarovanje in skrbeti za njihovo delovanje. Hkrati pa je dolžna varovati družino, materinstvo, očetovstvo, otroke in mladino ter za vse to ustvarjati ustrezne razmere.

Socialno varstvo je mreža oz. sistem programov in ukrepov države za reševanje socialnih stisk in težav posameznikov oziroma določenih skupin prebivalstva. Del tega  sistema je tudi dejavnost (program) za preprečevanje socialne ogroženosti posameznika in posameznih skupin prebivalstva.

Na podlagi zbranih podatkov s področja socialne zaščite so bili izračunani kazalniki, ki podrobneje prikazujejo tudi stanje socialnega varstva po slovenskih občinah.