_ENG

Povprečno 11 upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev; največ v občini Šmarješke Toplice (18)

Porodniško nadomestilo je ena od vrst starševskih nadomestil, ki pripada materi (v izjemnih primerih tudi drugi osebi) v času porodniškega dopusta (ta traja 105 dni).

V Sloveniji je leta 2008 prejemalo porodniško nadomestilo približno 22.000 upravičenk. V povprečju je bilo 11 upravičenk do tega nadomestila na 1.000 prebivalcev. Več upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je bilo v nekaj manj kot polovici vseh občin. To so bile večinoma občine, v katerih je bilo tudi število živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev višje od povprečja v Sloveniji. Največ upravičenk do porodniškega nadomestila na 1.000 prebivalcev je bilo tako v občinah Šmarješke Toplice (18), Solčava, Gorenja vas - Poljane in Horjul (v vsaki po 17).

Občine z najmanj upravičenkami do tega nadomestila, pod 7 na 1.000 prebivalcev, so bile večinoma prebivalstveno majhne in po številu živorojenih otrok na 1.000 prebivalcev šibkejše občine iz pomurske statistične regije: Šalovci, Kobilje, Apače, Rogašovci, Dobrovnik, Grad, Hodoš, Gornji Petrovci, Lendava in Veržej.

Med slovenskimi statističnimi regijami je bilo največ upravičenk do porodniškega nadomestila v osrednjeslovenski regiji, in sicer 12 na 1.000 prebivalcev. Najmanj upravičenk do porodniškega nadomestila, v povprečju 8 na 1.000, pa je bilo v pomurski statistični regiji.

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte