_ENG

Dodatek za nego prejemalo približno 7.000 otrok

Dodatek za nego otroka je pravica, ki jo lahko uveljavlja eden od staršev za otroka, ki potrebuje posebno nego in varstvo.

V Sloveniji je bilo v letu 2008 približno 7.000 otrok, ki so prejemali dodatek za nego; to pomeni, da je ta dodatek prejemal povprečno vsak 96. otrok, star do 18 let.

V 86 slovenskih občinah je prejemalo dodatek za nego več otrok kot povprečno v Sloveniji. Največ otrok, prejemnikov dodatka za nego, na 100 otrok, starih do 18 let, je bilo v občinah Šenčur, Makole, Cerkno, Log - Dragomer in Poljčane (v vsaki po 3) ter v nekaterih manjših občinah (Kostel,  Kobilje in Osilnica).

Najmanj otrok, prejemnikov dodatka za nego, pa je bilo v občinah Žetale, Dobje, Sveta Trojica v Slovenskih goricah, Velika Polana, Razkrižje, Ribnica na Pohorju, Grad, Kostanjevica na Krki in Rogatec – v vsaki manj kot 1 prejemnik na 100 otrok, starih do 18 let. V občini Jezersko ni bilo v tem letu nobenega otroka, ki bi prejemal ta dodatek. 

Največ prejemnikov dodatka za nego je bilo v gorenjski statistični regiji  (2,1 otroka na 100 otrok, starih do 18 let), najmanj  pa v obalno-kraški statistični regiji (1,7 otroka na 100 otrok, starih do 18 let).


_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte