_ENG

Vsak 28. prebivalec Slovenije  prejema vsaj eno vrsto denarne socialne pomoči

Denarna socialna pomoč je pomoč, ki se dodeli tistim prebivalcem, ki si ne morejo sami zagotoviti preživetja z delom, s pravicami iz dela ali zavarovanja, z dohodki iz premoženja ali iz drugih virov oziroma z nadomestili ali prejemki po drugih predpisih ali s pomočjo tistih, ki so jih dolžni preživljati, ali na drug način.

Na podlagi Zakona o socialnem varstvu govorimo o štirih vrstah denarnih socialnih pomoči: denarna socialna pomoč – za obdobje, denarna socialna pomoč – trajna, izredna denarna socialna pomoč – za obdobje, izredna denarna socialna pomoč – enkratna.

Leta 2008 je bilo v Sloveniji približno 73.000 prejemnikov vsaj ene vrste denarne socialne pomoči. Število prejemnikov denarnih socialnih pomoči se od občine do občine zelo razlikuje. Na ravni Slovenije je bilo na vsakih 1.000 prebivalcev kar 36 prejemnikov vsaj ene vrste denarne socialne pomoči oziroma – izračunano drugače – vsak 28. prebivalec je prejemal vsaj eno vrsto denarne socialne pomoči.

V nekoliko več kot polovici vseh slovenskih občin je bilo število prejemnikov denarnih socialnih pomoči večje od slovenskega povprečja. Največje število prejemnikov teh sredstev na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Destrnik (104), Dobrovnik (104) in Rogaševci (101).

Geografsko gledano je bilo največ prejemnikov denarnih socialnih pomoči na  1.000 prebivalcev med prebivalstvom občin v vzhodnem delu države, v pomurski (67) in podravski (60) statistični regiji. V občinah in statističnih regijah zahodne Slovenije pa je bilo prejemnikov takih pomoči manj.

V približno četrtini vseh občin (v 51 občinah) je bilo povprečno manj kot 20 prejemnikov denarnih socialnih pomoči na 1.000 prebivalcev; najmanj prejemnikov je bilo v občinah Horjul (4), Dobrova Polhov Gradec (6), Škofljica (7) in Sodražica (9).

Goriška statistična regija je imela med regijami najmanj prejemnikov denarnih socialnih pomoči na 1.000 prebivalcev, in sicer 18.

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karte