_ENG

Več priseljenih kot odseljenih v 132 občinah, v 76 ravno obratno

Na gibanje števila prebivalcev v državi vplivajo poleg naravnega gibanja tudi meddržavne in notranje selitve. Slovenija velja že več kot 50 let (izjeme so bila leta 1991, 1992 in 1998) za državo priseljevanja. Čeprav se je število prebivalcev vse do leta 1993 povečevalo predvsem zaradi pozitivnega naravnega prirasta, velja za zadnja leta, da se prebivalstvo v Sloveniji povečuje predvsem zaradi selitvenega prirasta s tujino. Število v Slovenijo priseljenih oseb namreč močno presega število oseb, odseljenih iz države. V letu 2008 se je v Slovenijo priselilo skupaj 30.693 oseb, odselilo 12.109 oseb, kar pomeni, da je selitveni prirast s tujino znašal 9,2 prebivalca na 1.000 prebivalcev.

Med občinami, v katere se je v letu 2008 priselilo več prebivalcev, kot pa se jih je iz njih odselilo (pozitivni skupni selitveni prirast), je bila po številu priseljenih prebivalcev prva občina Šentrupert (172 na 1.000 prebivalcev). Ob tem je treba pojasniti, da je bila večina registriranih priselitev v to občino posledica Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o prijavi prebivališča (Ur. l. RS, št. 111/2007). Zakon je začel veljati konec leta 2007 in določa prijavno obveznost določenim ustanovam; v tem primeru je to Zavod za prestajanje kazni Dob. Večji skupni selitveni prirast (47 prebivalcev na 1.000 prebivalcev) je imela tudi občina Komenda; skupni selitveni prirast nad 30 prebivalcev na 1.000 prebivalcev pa so imele še naslednje občine: Štore, Izola, Dobrna, Ig (priselitve so posledica že omenjene zakonodajne spremembe), Vrhnika in Polzela.

Približno tretjina občin je imela v letu 2008 negativni skupni selitveni prirast; to pomeni, da se je iz občine več prebivalcev odselilo, kot se jih je vanjo priselilo. Največji negativni skupni selitveni prirast sta imeli občini Sveti Tomaž in Središče ob Dravi (približno 40 prebivalcev na 1.000 prebivalcev).

 

_ENG

Poišči ime ali šifro občine iz karte
_ENG
Občine z največjim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime   
Šentrupert 172,1
Komenda 47,4
Štore 37,2
Izola 36,5
Dobrna 36,1Občine z najmanjšim selitvenim prirastom na 1.000 prebivalcev
Ime
Sveti Tomaž -39,0
Središče ob Dravi -37,4
Kostel -24,6
Ormož -22,7
Mežica -22,5