_ENG

V slovenskih občinah je več starega kot mladega prebivalstva

Za Slovenijo je značilno, da ima od sredine leta 2003 več starega kot mladega prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 65 let ali več, je konec leta 2008 znašal 16,4 %; delež prebivalcev, mlajših od 15 let, pa je znašal 14 %. Indeks staranja, ki predstavlja razmerje med številom oseb, starih 65 let ali več, in številom oseb, mlajših od 15 let, je dosegel vrednost 117,6. To pomeni, da je na 100 oseb, mlajših od 15 let, v državi prebivalo skoraj 118 oseb, starih 65 let ali več. Razlike med spoloma so zelo izrazite. Med žensko populacijo je namreč delež starejših v primerjavi z mlajšimi veliko večji (indeks staranja 147), medtem ko je pri moških to razmerje obrnjeno (na 100 moških, mlajših od 15 let, je prebivalo 90 moških, starih 65 let ali več).

Indeks staranja je bil najvišji v občinah Osilnica (339) in Kostel (255); ti dve občini sta bili tudi edini z vrednostjo indeksa nad 200. Omenjeni občini sodita v statistično regijo jugovzhodna Slovenija, ki je sicer imela med statističnimi regijami najnižji indeks staranja (približno 104). Največji delež starejšega prebivalstva je imela obalno-kraška statistična regija (indeks staranja skoraj 143).

Najugodnejše razmerje med mlajšimi in starejšimi, z indeksom staranja pod 100, je v tem letu imelo približno 28 % oziroma 58 občin. Najnižji indeks staranja je bil izkazan v občini Benedikt, (66), kar pomeni, da je na 100 oseb mlajših od 15 let, v občini prebivalo 66 oseb, starih 65 ali več let. Vrednosti indeksa staranja, ki so bile nižje od 70, so imele še občine Moravče (67), Gorenja vas - Poljane (68), Škocjan (69), Dol pri Ljubljani (70) in Komenda (70).


_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, kakšno je bilo v letu 2008 razmerje med starejšim in mladim prebivalstvom  po spolu? To razmerje je izraženo z indeksom staranja. Vrednosti teh indeksov si lahko ogledate na spodnjih povezavah.

Indeks staranja za ženske, občine, Slovenija, 2008

Indeks staranja za moške, občine, Slovenija, 2008
_ENG
Občine z najvišjim indeksom staranja
Ime 
Osilnica 339
Kostel 255
Šalovci 197
Gornji Petrovci 195
Bovec 178Občine z najnižjim indeksom staranja
Ime
Benedikt 66
Moravče 67
Gorenja vas - Poljane 68
Škocjan 69
Dol pri Ljubljani 70