_ENG

Vsak 13. prebivalec Slovenije je osnovnošolec

V Sloveniji je osnovnošolsko izobraževanje obvezno in traja 9 let. Osnovna šola je za otroke in mladino brezplačna.

Eno izmed meril za ustanovitev občine je tudi to, da ima občina osnovno šolo. Glede na velikost in lego ter glede na število prebivalcev in njihovo poseljenost ima posamezna občina lahko več osnovnih šol (samostojnih šol, matičnih šol in podružnic).

V šolskem letu 2008/2009 je redni osnovnošolski program obiskovalo 83.242 dečkov in 78.645 deklic (6 % manj kot dečkov).

Prebivalstveno velike občine in občine z urbanimi središči imajo praviloma tudi največ osnovnih šol. To je leta 2008 veljalo za občine Ljubljana (55 osnovnih šol), Maribor (25), Kranj (17), Koper (16), Kamnik (13), Ajdovščina (13), Novo mesto (12), Velenje (12), Nova Gorica (11).

Podatki za Slovenijo za leto 2008 kažejo, da je eno osnovno šolo obiskovalo povprečno 205 učencev. V 84 občinah je bilo povprečno število osnovnošolcev na 1 osnovno šolo višje od slovenskega povprečja. Največ učencev na 1 osnovno šolo, v povprečju nad 400, je bilo v občinah Mengeš (591), Žiri (514), Ruše (494) in Jesenice (409).

V povprečju najmanj učencev na osnovno šolo, manj kot 50, so imele šole prebivalstveno manjših občin: Osilnica (4), Hodoš (7), Solčava (24), Šalovci (32), Jezersko (35), Kostel (37) in Podvelka (41).

Med statističnimi regijami je bilo največ osnovnošolcev na osnovno šolo v osrednjeslovenski statistični regiji, in sicer 254, najmanj osnovnošolcev na osnovno šolo pa v goriški statistični regiji, povprečno 145.

 

_ENG

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte

_ENG
Občine z največjim številom učencev na osnovno šolo
Ime  
Mengeš 591
Žiri 514
Ruše 494
Jesenice 409
Domžale 397Občine z najmanjšim številom učencev na osnovno šolo
Ime   
Osilnica 4
Hodoš 7
Solčava 24
Šalovci 32
Jezersko 35