_ENG

Izobraževanje

Dejavnost vzgoje in izobraževanja se dotika skoraj vsake slovenske družine. V vzgojo in izobraževanje so vključeni otroci in mladina, ki hodijo v vrtec ali šolo, odrasli, ki se izobražujejo ali se strokovno izpopolnjujejo oz. usposabljajo zaradi osebnih interesov ali potreb dela, več oblik izobraževanja pa je preko univerze za tretje življenjsko obdobje namenjenih tudi starejšim odraslim.

Vzgoja in izobraževanje je v Republiki Sloveniji razvit sistem, ki se začenja s predšolsko vzgojo v javnih in zasebnih vrtcih in na vrhu katerega so univerze z doktorskim študijem.

Sistem vzgoje in izobraževanja obsega zapleteno organizacijo in financiranje, vrsto učiteljev in drugih strokovnih delavcev, urejeno pa je s sistemskimi zakoni in mnogimi podzakonskimi predpisi.

V statistiko izobraževanja, ki jo spremlja Statistični urad Republike Slovenije, so vključene vse izobraževalne ravni formalnega izobraževanja: vrtci, osnovne šole, srednje šole z vsemi izobraževalnimi programi, višje strokovne šole, visokošolski zavodi z vsemi študijskimi programi ter vsi programi nadaljnjega izobraževanja odraslih in odraščajočih.