_ENG

Na vsakih 1.000 prebivalcev 8 diplomantov

Leta 2008 je bilo v Sloveniji 16.995 diplomantov terciarnega  izobraževanja, to je približno 8 diplomantov na 1.000 prebivalcev.

Več diplomatov na 1.000 prebivalcev od slovenskega povprečja je imelo 78 občin ali 37 % vseh občin. Največ diplomantov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Mislinja (14), Sodražica (14), Bloke (13), Trzin (12), Slovenj Gradec (12), Jezersko (12) in Loška dolina (12).

Med statističnimi regijami je imela največ diplomantov na 1.000 prebivalcev notranjsko-kraška regija (10).

Najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev so imele prebivalstveno šibke občine iz vzhodne Slovenije: Šalovci (1), Sveti Jurij v Slovenskih goricah (2), Kobilje (2), Dobje (2), Kuzma (3), Sveta Ana (4), Benedikt (4), Cerkvenjak (4), Juršinci (4), Dobrovnik (4) in Tabor (4).

Med statističnimi regijami Slovenije je imela najmanj diplomantov na 1.000 prebivalcev pomurska statistična regija (približno 7).

 

_ENG
Poišči ime ali šifro občine iz karteVas zanima, v katerih občinah je bilo v letu 2008 število diplomantk med ženskami ali diplomantov med moškimi nad slovenskim povprečjem? Odgovore najdete na kartah na spodnjih povezavah. 

Diplomantke med ženskami, občine, Slovenija, 2008

Diplomanti med moškimi, občine, Slovenija, 2008
_ENG
Občine z največjim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Mislinja 14
Sodražica 14
Bloke 13
Loška dolina 12
Jezersko 12Občine z najmanjšim številom diplomantov na 1.000 prebivalcev
Ime 
Šalovci 1
Kobilje 2
Dobje 2
Sv. Jurij v Slov. goricah 2
Kuzma 3