_ENG

Vsak 23. prebivalec Slovenije je dijak

Največ dijakov (po občini stalnega prebivališča) je v prebivalstveno večjih občinah in občinah z urbanimi središči. V šolskem letu 2008/2009 jih je bilo največ vpisanih v občini Ljubljana (10.947 oz. približno 13 % vseh dijakov), sledile so občine Maribor (4.228 oz. približno 5 % vseh dijakov), Kranj (2.444 oz. približno 3 % vseh dijakov), Koper (1.987 oz. približno 2 % vseh dijakov), Celje (1892 oz. približno 2 % vseh dijakov), Novo mesto (1.770 oz. približno 2 % vseh dijakov).

V začetku šolskega leta 2008/2009 je bilo v srednješolsko izobraževanje vpisanih 87.465 dijakov s stalnim prebivališčem v Sloveniji, to je približno 43 dijakov na 1.000 prebivalcev.

Največ dijakov na 1.000 prebivalcev so v tem letu izkazovale naslednje občine: Šentjernej (65), Mirna peč (65), Žužemberk (64), Luče (64) in Sveta Trojica v Slovenskih goricah (61).

Najmanj dijakov na 1.000 prebivalcev je bilo v občinah Osilnica (17), Kostel (17), Razkrižje (32), Starše (32), Hrpelje ­- Kozina (32) in Hoče - Slivnica (32).

 

_ENG

 


Poišči ime ali šifro občine iz karte

_ENG
Občine z največjim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime  
Mirna Peč 65
Šentjernej 65
Luče 64
Žužemberk 64
Sv. Trojica v Slov. goricah 61Občine z najmanjšim številom dijakov na 1.000 prebivalcev
Ime
Kostel 17
Osilnica 17
Starše 32
Hrpelje - Kozina 32
Razkrižje 32