13.5.2019

Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2018 nam lahko sporočate do vključno 20.5.2019.
22.2.2019

Izstop Združenega kraljestva iz EU – Brexit

Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske je 29. marca 2017 Evropski svet uradno obvestilo o odločitvi za izstop iz Evropske unije. Postopek izstopa podrobneje opredeljuje 50. člen Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z omenjenim členom Združeno kraljestvo (ZK) od 29. marca 2019, torej dve leti po uradnem obvestilu, ne bo več članica Evropske unije (EU). Kljub temu, da se dogovorjeni datum izstopa vse bolj približuje ni povsem jasno katero pot bo izbralo ZK pri morebitnem nadaljevanju pogajanj in dokončnem izstopu. Zaradi negotovosti glede ratifikacije izstopnega sporazuma med EU in ZK, vas obveščamo o potencialnih spremembah pri poročanju za Intrastat.
 1. Izstopni sporazum je pravočasno ratificiran
Čeprav ZK ne bo več članica unije, bo zanjo s sporazumom še vedno veljala evropska zakonodaja in bo ostala del carinskega območja EU. Podatki o blagovni menjavi z ZK se bodo še do konca prehodnega obdobja (najverjetneje do 31.12.2020) zbirali po nespremenjeni metodologiji za Intrastat. Menjavo blaga z ZK bo tako celotno prehodno obdobje še naprej potrebno sporočati preko statističnega raziskovanja Intrastat.
 1. Brexit brez izstopnega sporazuma
V primeru, da izstopni sporazum ne bo pravočasno ratificiran, bo ZK postalo tretja država in ne bo več del carinskega območja EU. Podatki o blagovni menjavi z ZK se bodo v tem primeru od 30.03.2019 zbirali s pomočjo carinskih deklaracij oz. enotnih upravnih listin in ne več po metodologiji za Intrastat. To pomeni, da poročevalske enote z referenčnim obdobjem april 2019 (rok za poročanje 15.5.2019) blagovne menjave z ZK ne bodo več poročale v Intrastat, kjer je zajeta le menjava blaga s članicami EU.

Več informacij v povezavi s carinskimi postopki najdete na spletni strani FURS:http://www.fu.gov.si/poslovni_dogodki_podjetja/izstop_zdruzenega_kraljestva_iz_evropske_unije_brexit/

Obstaja tudi možnost, da bo ZK zaprosilo za odlog izstopa in se bo ta preložil na kasnejši datum, v tem primeru se zamakne časovnica pri zgoraj omenjenih scenarijih. V kolikor bi ZK preklicalo izstop, bo ZK ostala članica.
29.1.2019

Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2019 in Kratka navodila za poročevalske enote 2019.

The Intrastat guide for 2019 was published on Intrastat webpage.
20.11.2018

Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2019 s šifrantom dodatnih merskih enot, nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2019, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2018, ki v letu 2019 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2018 in 2019, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2019 in 2018 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1602/2018 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2019.
10.4.2018

Obveščamo vas, da je v letu 2018 prišlo do spremembe metodologije raziskovanja Intrastat in v raziskovanje je vključena tudi prodaja blaga na daljavo. O prodaji blaga na daljavo govorimo, kadar dobavitelj odpošlje blago iz ene države članice v drugo državo članico osebi, ki ni davčni zavezanec (t.i. končnemu kupcu). Dobavitelj mora vrednost prodanega blaga na daljavo za podatke od januarja 2018 dalje vključiti tudi v Intrastat poročilo kot odpreme blaga. Več o prodaji blaga na daljavo si lahko preberete v navodilih za poročevalske enote.
9.4.2018

Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2017 nam lahko sporočate do vključno 25. 5. 2018.
26.2.2018

Spremenjen varnostni mehanizem pri podpisovanju dokumentov.
19.2.2018

Poročanje z uvozom CSV datoteke iz svojega računalnika v spletni obrazec
03.1.2018

Od januarja 2018 dalje bo vključitveni prag za Intrastat poročanje višji, in sicer bo znašal 220.000 EUR za odpreme blaga in 140.000 EUR za prejeme blaga. Posebni prag ostane nespremenjen (9.000.000 EUR za odpreme blaga in 4.000.000 EUR za prejeme blaga).
22.11.2017

Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2018 s šifrantom dodatnih merskih enot, nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2018, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2017, ki v letu 2018 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2017 in 2018, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2018 in 2017 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 282/2017 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2018.
12.5.2017

Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2016 nam lahko sporočate do vključno 22. 5. 2017.
26.3.2017

Na strežniku za Intrastat je nameščeno novo strežniško digitalno potrdilo izdajatelja Entrust.
08.03.2017
Korenska potrdila izdajatelja osebnega potrdila:
Nameščanje komponente za podpisovanje Proxsign druge generacije
NLB
Halcom
POSTArCA


Podpisna komponenta:
 • Nameščanje komponente za podpisovanje Proxsign druge generacije


 • 22.2.2017
  Na strežniku za Intrastat je nameščeno novo strežniško digitalno potrdilo.
  11.1.2017

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2017 in Napotke za vključitev v elektronsko poročanje za Intrastat.

  13.4.2016
  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2015 nam lahko sporočate do vključno 22. 5. 2016.
  25.11.2016

  Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2017 s šifrantom dodatnih merskih enot, nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2017, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2016, ki v letu 2017 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2016 in 2017, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2017 in 2016 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 294/2016 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2017.

  13.4.2016
  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2015 nam lahko sporočate do vključno 22. 5. 2016.
  29.2.2016

  Podpisna komponenta:

 • Nameščanje komponente za podpisovanje Proxsign druge generacije
 • 17.12.2015
  Podpisna komponenta:


  Navodila:
  2.12.2015

  Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2016 s šifrantom dodatnih merskih enot, nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2016, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2015, ki v letu 2016 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2015 in 2016, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2016 in 2015 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 285/2015 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2016.

  19.11.2015
  Podpisna komponenta:
  Prenos komponente za brskalnike na operacijskem sistemu Windows (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
  Prenos komponente za brskalnike na operacijskem sistemu OS X (Safari)
  Licenca za uporabo podpisne komponente proXSign v aplikacijah javnega sektorja
  Vpis zaupanja "SETCCE services root CA" in "SETCCE proXSign intermediate CA"

  Navodila:
  Priprava odjemalca za brskalnike na operacijskem sistemu Windows (Internet Explorer, Firefox, Chrome)
  Priprava odjemalca za brskalnik na operacijskem sistemu OS X (Safari)
  Navodilo za podpisovanje in pošiljanje podatkov
  12.05.2015

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2014 nam lahko sporočate do vključno 24. 5. 2015.

  08.05.2015

  Obveščamo vas, da aplikacija za poročanje Intrastat zaradi vzdrževalnih del ne bo delovala v ponedeljek 11.5.2015 od 18. do predvidoma 21. ure. Prosimo za razumevanje!

  27.11.2014

  Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2015 s šifrantom dodatnih merskih enot, nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2015, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2014, ki v letu 2015 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2014 in 2015, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2015 in 2014 in Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1101/2014 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2015.

  18.4.2014

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2013 nam lahko sporočate do vključno 16. 5. 2014.

  28.3.2014

  Obveščamo vas, da je bil v šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2014 vnesen manjši popravek: pri šifrah 85481021 in 85481029 je bila opuščena dodatna merska enota 'število celic'.

  Dopolnjen Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2014 s šifrantom merskih enot je objavljen na spletni strani Intrastat.

  3.3.2014

  Obveščamo vas, da je bil v šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2014 vnesen manjši popravek: šifri 31025000 je dodana dodatna merska enota kg N, šifri 44219095 je dodana dodatna merska enota kos.

  Dopolnjen Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2014 s šifrantom merskih enot je objavljen na spletni strani Intrastat.

  25.2.2014

  Dne 26.2.2014 med 08:00 in 10:00 bo zaradi nujnih vzdrževalnih del onemogočeno delo na produkcijski aplikaciji za elektronsko poročanje INTRASTAT.

  20.2.2014

  Zaradi novih tehničnih omejitev, delo na Intrastatu z digitalnimi potrdili overovitelja SIMoD-PKI ni možno.

  18.2.2014

  Zaradi nujnih vzdrževalnih del bo danes 18.2.2014 med 15:00 in 15:15 onemogočeno elektronsko poročanje na Intrastatu.

  30.1.2014

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2014 in Napotke za vključitev v elektronsko poročanje za Intrastat.

  27.1.2014

  Obveščamo vas, da pri poročanju za Intrastat ne poročate blagovne menjave z območji, ki so del carinskega ozemlja določenih držav članic EU, ker se ti podatki pridobijo že iz carinskih deklaracij v okviru sistema Ekstrastat. V Intrastat-u se tako ne poroča blagovne menjave z naslednjimi območji:
  - pri trgovanju s Finsko: območjem Aland-ovih otokov;
  - pri trgovanju s Francijo: Francosko Gvajano, Guadeloupe-om, Martinik-om, Reunion-om in Mayotte-om;
  - pri trgovanju z Grčijo: območjem Mount Athos-a;
  - pri trgovanju s Španijo: območjem Kanarskih otokov;
  - pri trgovanju z Združenim kraljestvom: območjem Kanalskih otokov.

  9.1.2014

  Zagotovljena podpora za digitalna potrdila registriranega overitelja SIMoD-PKI.

  16.12.2013

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Uredbo Komisije (EU) št. 1093/2013, šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2014 s šifrantom dodatnih merskih enot, nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2014, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2013, ki v letu 2014 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2013 in 2014, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2014 in 2013, Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 1001/2013 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2014 ter Uredbo Sveta (EU) št. 1326/2013 s spremembami Kombinirane nomenklature za leto 2014.

  14.11.2013

  Zaznana težava po nadgradnji spletnega brskalnika

  V kolikor imate nadgrajen spletni brskalnik, preverite v nastavitvah, da imate izbran samo protokol TLS 1.0. V kolikor imate izbrana še protokola TLS 1.1 in/ali TLS 1.2, potem v okencih odstranite kljukice za protokola TLS 1.1 in TLS 1.2 in potrdite to izbiro z klikom na gimb OK.

  Kje se najdejo te nastavitve:


  MS Internet Explorer: Orodja/Tools -> Možnosti/Internet Options -> Napredno/Advanced -> odsek Varnost/Security
  Mozlla Firefox: v navigacijsko vrstico vpišite " about:config " in poiščite " tls " ter preverite, da imate napisane vrednosti kot kaže slike.

  12.11.2013

  Ukinitev poročanja za Intrastat na papirnih obrazcih

  Obveščamo vas, da od 1. februarja 2014 podatkov v Intrastatu ne bo več mogoče poročati na papirnih obrazcih (Uradni list RS, št. 92/2013).

  Poročevalske enote, ki poročajo na papirnih obrazcih, prosimo, da se s Carinskim uradom Nova Gorica čim prej dogovorijo o možnostih vključitve v enega od obstoječih načinov elektronskega poročanja podatkov v Intrastatu, tj. poročanje prek spletnega obrazca ali poročanje prek sistema za izmenjavo elektronskih sporočil.

  Za dodatne informacije oz. pomoč pri prehodu na elektronsko poročanje lahko pokličete na telefonsko številko 05/297 67 00 (Carinski urad Nova Gorica, Oddelek za Intrastat).

  28.8.2013

  Obveščamo vas, da aplikacija za poročanje Intrastat zaradi posodobitve programske opreme ne bo delovala od srede, 28.8.2013 po 18 uri do predvidoma srede, 28.8.2013 do 20 ure. Prosimo za razumevanje!

  24.5.2013

  Obveščamo vas, da smo zaradi predvidenega povečanja obsega tripartitnih oz. verižnih poslov (tj. posrednega izvoza/uvoza in kvazi-tranzitnega gibanja blaga) pri trgovanju Slovenije z nekaterimi državami nečlanicami EU po vstopu Hrvaške v EU (npr. Srbijo, Bosno in Hercegovino, Makedonijo, Črno goro, ipd.) nekoliko dopolnili Navodila za poročevalske enote. V 15. poglavje Navodil za poročevalske enote smo vključili nekatere dodatne primere prikaza poročanja za Intrastat v primerih, ko podjetje sodeluje pri izvajanju teh poslov ali te posle samostojno izvaja. Zaradi zagotovitve ustrezne kakovosti podatkov vas prosimo, da pri poročanju za Intrastat dosledno upoštevate pojasnila, navedena v Navodilih za poročevalske enote, ki so objavljena na spletni strani Intrastat.

  22.4.2013

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2012 nam lahko sporočate do vključno 20. 5. 2013.

  20.12.2012

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2013.

  6.12.2012

  Sprememba šifranta držav po Geonomenklaturi

  Obveščamo vas, da bo pri poročanju za Intrastat od vključno obdobja poročanja januar 2013 dalje treba upoštevati nekoliko spremenjen šifrant držav. Spremembe šifranta držav so posledica sprememb v Geonomenklaturi, ki bodo začele veljati z letom 2013. Šifrant držav in Geonomenklatura za leto 2013 sta objavljena na spletni strani Intrastat.

  16.11.2012

  Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2013 s šifrantom dodatnih merskih enot.

  7.11.2012

  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v letu 2013, šifre Kombinirane nomenklature iz leta 2012, ki v letu 2013 niso več veljavne, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2012 in 2013, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2013 in 2012 ter Uredbo Komisije (EU) št. 927/2012 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2013.

  26.8.2012

  Obveščamo vas, da aplikacija za poročanje Intrastat ponovno deluje.

  20.8.2012

  Obveščamo vas, da aplikacija za poročanje Intrastat zaradi večje posodobitve strojne in programske opreme ne bo delovala od četrtka, 23.8.2012 po 17 uri do predvidoma nedelje, 26.8.2012 do 20 ure. Prosimo za razumevanje!

  25.7.2012

  OBVESTILO - zaradi nepredvidenih težav z strojno opremo načrtovane posodobitve strojne in programske opreme med 27.7.2012 in 29.7.2012 ne bo. Aplikacija za poročanje Intrastat bo v tem času delovala normalno.

  23.7.2012

  Obveščamo vas, da aplikacija za poročanje Intrastat zaradi večje posodobitve strojne in programske opreme ne bo delovala od petka, 27.7.2012 pa do predvidoma nedelje, 29.7.2012. Hvala za razumevanje.

  9.5.2012

  Obvestilo o razpoložljivosti novih zbirnih analitičnih pregledov podatkov v spletni aplikaciji Intrastat

  Obveščamo vas, da bo predvidoma 21. 5. 2012 v spletno aplikacijo Intrastat dodan nov meni, v katerem bodo razpoložljivi različni zbirni analitični pregledi podatkov, ki jih je vaše podjetje (oz. v imenu vašega podjetja vaš deklarant) poročalo v sistemu Intrastat.

  Novi pregledi podatkov se lahko uporabijo za potrebe priprave raznih analiz poslovanja vašega podjetja z državami članicami EU ali za enostavno preverjanje pravilnosti agregatnih podatkov, ki ste jih poročali za Intrastat.

  V spletni aplikaciji Intrastat bo omogočena priprava naslednjih zbirnih analitičnih pregledov s podatki:

  1. zbirni pregled blagovne menjave;
  2. pregled blagovne menjave po vrsti trgovinskega posla;
  3. pregled blagovne menjave po državah trgovinskih partnericah;
  4. pregled blagovne menjave po poglavjih (2-mestnih šifrah) Kombinirane nomenklature;
  5. pregled blagovne menjave po 8-mestnih šifrah Kombinirane nomenklature;
  6. pregled blagovne menjave po državah trgovinskih partnericah in 8-mestnih šifrah Kombinirane nomenklature.
  Pri vseh pregledih bo omogočen izpis podatkov za posamezen tok blaga (odpreme oz. prejeme) in za določeno obdobje poročanja (tj. za posamezen koledarski mesec ali za izbrano daljše časovno obdobje).
  24.4.2012

  Obveščamo vas, da smo nadgradili spletno rešitev Intrastat, ki sedaj omogoča poročanje za Intrastat tudi z uporabo spletnega brskalnika Mozilla Firefox. Uporabniška navodila za namestitev in uporabo spletnega digitalnega potrdila z brskalnikom Mozilla Firefox so objavljena na spletni strani Intrastat.

  16.4.2012

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2011 nam lahko sporočate do vključno 18. 5. 2012.

  2.3.2012

  Obvestilo za poročevalske enote nad posebnim pragom: nova vsebinska kontrola pravilnosti poročane statistične vrednosti blaga

  Obveščamo vas, da bo med vsebinske kontrole pri poročanju za Intrastat dodana nova vsebinska kontrola, s pomočjo katere se bo preverjalo pravilnost poročanja podatka o statistični vrednosti blaga v povezavi s podatki o poročani fakturni vrednosti blaga, toku blaga, pogojih dobave (šifro Incoterms) in legi kraja.

  Od 1. 4. 2012 dalje posameznih zapisov s podatki, kjer razmerje (količnik) med poročano statistično in fakturno vrednostjo blaga v povezavi s podatki o toku blaga, pogojih dobave in legi kraja ne bo pravilno, ne bo več mogoče posredovati v podatkovno bazo SURS-a.

  Za dodatne informacije glede nove vsebinske kontrole lahko pokličete na telefonsko številko 05 297 67 00 (CU Nova Gorica, Oddelek za Intrastat).

  27.1.2012

  Ker se na aplikaciji Intrastat posodabljajo šifranti za leto 2012 in se omejuje njihovo veljavnost na izbrana obdobja, je potrebna posebna pozornost, da iščemo šifre za prava obdobja poročanja. Za leto 2012 bodo šifranti posodobljeni do konca meseca januarja.

  23.12.2011

  Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za leto 2012 s šifrantom merskih enot in Navodila za poročevalske enote za leto 2012.

  01.11.2011

  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v 2012, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2012, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2011 in 2012, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2012 in 2011 ter Uredbo Komisije (EU) št. 1006/2011 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2012.

  08.07.2011

  Obveščamo vas, da je z julijem 2011 prišlo do manjših sprememb v Kombinirani nomenklaturi za leto 2011, in sicer je s 1. 7. 2011 prenehala veljavnost šifram 84433110, 84433191, 84433199, 85287113 in 85287190, na novo pa so se oblikovale šifre 84433120, 84433180, 85287115, 85287191 in 85287199.

  Pri poročanju podatkov o blagovni menjavi z državami članicami za obdobja poročanja od julija 2011 dalje se zato ne sme več poročati šifer Kombinirane nomenklature, ki jim je s 1. 7. 2011 prenehala veljavnost (tj. šifer 84433110, 84433191, 84433199, 85287113 in 85287190), za obdobja poročanja od januarja 2011 do vključno junija 2011 pa se ne sme poročati novih šifer Kombinirane nomenklature (tj. šifer 84433120, 84433180, 85287115, 85287191 in 85287199). Nove šifre Kombinirane nomenklature za leto 2011 so dodane tudi v Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2011 s šifrantom merskih enot , ki je objavljen na spletni strani Intrastat.

  Podrobnejša pojasnila o spremembi Kombinirane nomenklature s 1. 7. 2011 so razpoložljiva v Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 620/2011 z dne 24. junija 2011.

  03.05.2011

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2010 nam lahko sporočate do vključno 20. 5. 2011.

  20.04.2011

  Posodobljena navodila za poročanje z uporabo Internet Explorer 9

  Za prijavo v spletno aplikacijo Intrastat prihaja v uporabo nova verzija brskalnika Internet Explorer 9. Ker je z vsako novo verzijo brskalnika nekaj sprememb pri nastavitvah, smo posodobili navodila za namestitev komponente ActiveX za podpisovanje dokumentov. Navodila se nahajajo na spletni strani Intrastat in na spletni strani http://intrastat-surs.gov.si/spletisce.html, v področju Poročanje prek spletnega obrazca, na linku: Navodila za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov.

  Navodila vsebujejo tudi opis nastavitev Internet Explorerja 8 in 9, da lahko poročanje prek spletnega obrazca poteka nemoteno.

  29.12.2010

  Na spletni strani Intrastat smo objavili spremenjen šifrant pogojev dobave (šifre Incoterms), ki ga je treba uporabljati pri poročanju podatkov o blagovni menjavi z državami članicami za obdobja poročanja od vključno januarja 2011 dalje. Spremenjen šifrant vsebuje dve novi šifri Incoterms, in sicer šifro DAT (Dobavljeno na terminalu) in šifro DAP (Dobavljeno na kraju); ostale šifre Incoterms z letom 2011 ne bodo spremenjene.

  17.12.2010

  Na spletni strani Intrastat smo objavili šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2011 s šifrantom merskih enot.

  10.12.2010

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2011.

  3.11.2010

  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v 2011, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2011, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2010 in 2011, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2011 in 2010, ter Uredbo Komisije (EU) št. 861/2010 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2011.

  5.5.2010

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2009 nam lahko sporočate do vključno 21. 5. 2010.

  9.2.2010

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Uredbo Komisije (EU) št. 96/2010, ki spreminja Uredbo Komisije (ES) št. 1982/2004 o izvajanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami glede poenostavitvenega praga, blagovne menjave glede na značilnosti podjetij, posebnega blaga in gibanj ter oznak za vrsto posla.

  7.12.2009

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2010 in Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2010 s šifrantom merskih enot.

  1.12.2009

  Na spletni strani Intrastat smo objavili spremenjen šifrant vrste posla, ki ga je treba uporabljati pri poročanju podatkov o blagovni menjavi z državami članicami za obdobja poročanja od vključno januarja 2010 dalje. Pri poročanju podatkov za leto 2009 se še vedno uporablja šifrant vrste posla, veljaven v letu 2009.

  Spremembe v šifrantu vrste posla podrobneje prikazujemo v posebnem dokumentu na spletni strani Intrastat.

  Opozorilo: Spremenjen šifrant vrste posla, ki bo začel veljati z obdobjem poročanja od januarja 2010 dalje, se bo uporabljal samo za potrebe poročanja podatkov v Intrastatu. Pri izpolnjevanju carinskih deklaracij (EUL), ki predstavljajo vir podatkov za spremljanje statistike blagovne menjave s tretjimi državami (t.i. sistem Ekstrastat), ostaja šifrant vrste posla za leto 2010 v primerjavi s šifrantom vrste posla za leto 2009 nespremenjen.

  5.11.2009

  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v 2010, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2010, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2009 in 2010, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2010 in 2009 ter Uredbo Komisije (ES) št. 948/2009 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2010.

  29.6.2009

  Obveščamo vas, da aplikacija Intrastat zaradi nujnih vzdrževalnih del danes, 29. 6. 2009 po 14.00 uri ne bo delovala. Hvala za razumevanje.

  24.6.2009

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Uredbo (ES) št. 222/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, ki spreminja Uredbo (ES) št. 638/2004 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z blagovno menjavo med državami članicami.

  19.5.2009

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2008 nam lahko sporočate do vključno 19. 6. 2009.

  11.3.2009

  Obveščamo vas, da aplikacija Intrastat danes, 11.3.2009, predvidoma med 16.00 in 17.00 uro ne bo delovala.

  18.11.2008

  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2009 in Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2009 s šifrantom merskih enot.

  4.11.2008

  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v 2009, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2009, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2008 in 2009, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2009 in 2008 ter Uredbo Komisije (ES) št. 1031/2008 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2009.

  19.9.2008

  Obvestilo vsem uporabnikom elektronske izmenjave sporočil Intrastat prek X.400 strežnikov

  Če izmenjujete sporočila Intrastat prek X.400 strežnikov, so vas ponudniki teh storitev verjetno že obvestili o tem, da se bo predvidoma s 1. 10. 2008 opustila računalniška izmenjava podatkov s CURS prek X.400 strežnikov, in vas tudi seznanili z novo rešitvijo.

  Vsem, ki o spremembah še niste bili obveščeni, predlagamo, da se o njih posvetujete s svojim ponudnikom elektronske izmenjave sporočil.

  Tehnična pojasnila bodo dostopna tudi na spletni strani CURS.

  5.6.2008

  Obvestilo vsem uporabnikom elektronske izmenjave sporočil Intrastat prek X.400 strežnikov

  Če izmenjujete sporočila Intrastat prek X.400 strežnikov, so vas ponudniki teh storitev verjetno že obvestili o tem, da se bo predvidoma s 1. 7. 2008 opustila računalniška izmenjava podatkov s CURS prek X.400 strežnikov, in vas tudi seznanili z novo rešitvijo.

  Vsem, ki o spremembah še niste bili obveščeni, predlagamo, da se o njih posvetujete s svojim ponudnikom elektronske izmenjave sporočil.

  29.5.2008

  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2007 nam lahko sporočate do vključno 20. 6. 2008.

  13.5.2008
  Obveščamo vas, da aplikacija Intrastat zaradi vzdrževalnih del v torek, 20. 5. 2008 med 16.00 in 21.00 uro ne bo delovala.
  18.4.2008
  Obveščamo vas, da aplikacija Intrastat zaradi vzdrževalnih del v torek, 22. 4. 2008 med 16.00 in 19.00 uro ne bo delovala.
  4.4.2008
  Obveščamo vas, da se danes, 4. 4. 2008, pojavljajo težave z aplikacijo za poročanje Intrastat, zato predvidoma ne bo mogoče pošiljati sporočil za Intrastat v produkcijsko okolje.
  13.3.2008
  Obveščamo vas, da aplikacija Intrastat zaradi vzdrževalnih del v torek, 25. 3. 2008 med 16.00 in 21.00 uro ne bo delovala.
  21.12.2007
  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2008 in Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2008 s šifrantom merskih enot.
  12.12.2007
  Obveščamo vas, da aplikacija Intrastat zaradi vzdrževalnih del v sredo, 19. 12. 2007 med 16.00 in 19.00 uro ne bo delovala.
  13.11.2007
  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v 2008, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2008, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2007 in 2008, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2008 in 2007 ter Uredbo Komisije (ES) št. 1214/2007 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2008.
  9.8.2007
  Objavljena je nova verzija komponente za podpisovanje spletnih sporočil Intrastat. Ko bo nova verzija komponente vključena v spletno aplikacijo Intrastat, jo ob prvem podpisovanju spletnih sporočil Intrastat naložite na vaš računalnik. Brskalnik vas bo na to opozoril. Natančnejši postopek je prikazan v kratkih navodilih za posodobitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov.
  19.6.2007
  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2006 nam lahko sporočate do vključno 22. 06. 2007.
  8.5.2007
  Obveščamo Vas, da bo 12. in 13. 05. ustavljen prenos sporočil Intrastat, ki poteka prek sporočilnega sistema Carine (X.400). Vsi tisti, ki boste 12. in 13.05. pošiljali sporočila Intrastat, ne boste prejeli odgovora. Odgovori bodo poslani šele, ko bodo sporočila obdelana - predvidoma v ponedeljek 14.05. Za težave se opravičujemo.
  15.2.2007
  Na spletni strani Intrastat smo objavili kratka Navodila za namestitev komponente za elektronsko podpisovanje dokumentov.
  23.1.2007
  Zaradi selitve aplikacije Intrastat v novo, zmogljivejše okolje ne bo mogoče pošiljati sporočil za Intrastat v produkcijsko okolje v dneh od 1. 2. 2007 (od 00.00) do 4. 2. 2007 (do 24.00). Testno okolje bo v tem obdobju nemoteno delovalo.
  12.1.2007
  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2007.
  22.12.2006
  Z letom 2007 prehajamo na avtomatsko obdelavo papirnih obrazcev s pomočjo optičnega čitanja (OCR). Prosimo vas, da uporabljate samo predpisana obrazca za odpremo in prejem, ki sta objavljena na spletni strani Intrastat, oziroma prilagodite vaše sedanje izpise poročil Intrastat tem obrazcem ob upoštevanju nastavitev, ki so navedene v Navodilu za pripravo in oblikovanje papirnih obrazcev za Intrastat.
  15.12.2006
  Spremenil se je del ovojnice (Header) sporočil, namenjene carinskemu sporočilnemu sistemu. Spremembe so pri elementih, namenjenih usmerjanju sporočil k naslovnikom. Spremenjena ovojnica je opisana na straneh 17-28 Priročnika za Implementacijo XML Sporočil. Sporočili INSTAT62-SI in INSRES10-SI nista spremenjeni.
  13.12.2006
  Na spletni strani Intrastat smo objavili Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2007 s šifrantom merskih enot.
  21.11.2006
  Na spletni strani Intrastat smo objavili nove šifre Kombinirane nomenklature v 2007, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2007, šifrant držav za 2007, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2006 in 2007, korelacijsko tabelo za pretvorbo šifer Kombinirane nomenklature med letoma 2007 in 2006 ter Uredbo Komisije (ES) št. 1549/2006 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2007.
  11.9.2006
  Na spletni strani Intrastat smo objavili priročnik za implementacijo novih Intrastat sporočil (XML) in varnostnih funkcij (XML podpis in šifriranje).
  1.6.2006
  Podatke o blagovni menjavi z državami članicami EU za leto 2005 nam lahko sporočate do 15. 6. 2006.
  28.12.2005
  Na spletni strani Intrastat smo objavili Šifrant skrajšanih nazivov Kombinirane nomenklature za 2006, nove šifre Kombinirane nomenklature v 2006, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature v 2006, Šifrant držav za 2006, Navodila za poročevalske enote za leto 2006 ter povezavo na Uredbo Komisije (ES) št. 1719/2005 s Kombinirano nomenklaturo za leto 2006.
  15.9.2005
  1. 9. 2005 za podjetja, ki niso nad posebnim pragom, aplikacija Intrastat ne omogoča poročanja naslednjih podatkov: pogojev dobave in lege kraja, vrste transporta ter statistične vrednosti. Podjetja, na katera se ta sprememba nanaša, smo v začetku julija obvestili po elektronski pošti, vendar zaradi tehničnih težav obvestilo vsem ni bilo uspešno dostavljeno.
  24.6.2005
  Od 25. 6. 2005 poročanje podatkov o blagovni menjavi z državami članicami za leto 2004 več ni mogoče.
  10.6.2005
  Na spletni strani Intrastat so objavljene spremembe šifranta držav, ki veljajo od 1. 6. 2005 (za podatke od junija 2005 naprej).
  4.2.2005
  Na spletni strani Intrastat smo objavili Navodila za poročevalske enote za leto 2005.
  14.1.2005
  Na spletni strani Intrastat lahko najdete spremenjen šifrant Vrste posla in nov Seznam šifer proizvodov, za katere ni obvezno poročati neto mase, ki veljata za poročanje za leto 2005.
  28.12.2004
  Na spletni strani Intrastat lahko najdete Šifrant skrajšanih nazivov KN za 2005, nove šifre Kombinirane nomenklature 2005, neveljavne šifre Kombinirane nomenklature 2005 ter novi uredbi, Uredbo (ES) št. 638/2004 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbo Komisije (ES) št. 1982/2004.
  16.09.2004
  V spletni rešitvi Intrastat smo popravili šifrant držav (več…) in uskladili veljavnost tarifnih oznak v šifrantu skrajšanih nazivov kombinirane nomenklature za leto 2004. Tarifne oznake, ki so veljale v letu 2003, v letu 2004 pa ne veljajo več, so izključene s seznama.
  03.06.2004
  Zagotovljena podpora za digitalna potrdila registriranega overitelja AC NLB.
  01.06.2004

  Od 1.6. 2004 spletna rešitev (aplikacija) Intrastat omogoča redno poročanje za Intrastat prek spletnega obrazca.

  Za testiranje in uvajanje je še naprej na voljo testna aplikacija Intrastat. Tudi za uporabo testne aplikacije je potrebno digitalno potrdilo, lahko pa jo preizkusite s testnim digitalnim potrdilom. Več...

  TESTNA aplikacija je namenjena testiranju in uvajanju poročevalskih enot. Uporaba testne aplikacije ne pomeni poročanja za Intrastat. Prijava v TESTNO spletno rešitev Intrastat (samo z digitalnim potrdilom).

  26.05.2004

  Od petka 28.5.2004 ob 15h do torka 1.junija 2004 aplikacija Intrastat zaradi izvajanja sistemskih nalog ne bo dostopna.

  Aplikacijo Intrastat bomo preusmerili na končno produkcijsko okolje. Preusmeritev za uporabnike ne bo pomenila sprememb.

  26.05.2004

  1. junija 2004 ne pozabite spremeniti elektronskega naslova! Poročevalske enote in deklaranti, ki za Intrastat poročajo z izmenjavo elektronskih sporočil, morajo za "pravo" poročanje po 1.6. 2004 elektronska sporočila pošiljati na drug (produkcijski) naslov x.400: S=DOK2/O=EDI/P=CARINA/A=MAIL/C=SI. Testni naslov, na katerega ste sporočila pošiljali doslej (S=DOK8/O=EDI/P=CARINA/ A=MAIL/C=SI) bo še naprej ostal aktiven. Nanj tudi po 1.6. lahko pošiljate testna sporočila. Pošiljanje sporočil na testni naslov je namenjeno testiranju rešitev in uvajanju poročevalskih enot ter deklarantov. Pošiljanje na testni naslov ne pomeni poročanja za Intrastat.

  20.04.2004
  Sprememba elektronskega naslova za pošiljanje prijavnic za vključitev v poročanje in testiranje rešitev Intrastat. Nov naslov je curs.intrastat-prijava@gov.si.
  16.04.2004

  Zaradi izvajanja sistemskih nalog aplikacija Intrastat do ponedeljka 19.4.2004 ni dostopna.

  Prav tako je do 19.4.2004 ustavljena izmenjava elektronskih sporočil.

  S ponedeljkom 19.4.2004 bo za elektronska sporočila odprto testno okolje (naslov dok8...). Produkcijsko okolje (naslov dok2...) bo do začetka rednega poročanja (1.6. 2004) zaprto.

  14.04.2004

  Objavljena preglednica načinov poročanja z izmenjavo elektronskih sporočil za pomoč podjetjem pri izpolnjevanju prijave za vključitev v poročanje za Intrastat - samo za podjetja, ki bodo poročala z izmenjavo elektronskih sporočil .

  Objavljen dokument z dodatnimi napotki za razvijalce rešitev za poročanje za Intrastat z izmenjavo elektronskih sporočil - z opisom najpogostejših napak in dodatnim opisom strukture sporočil.

  01.04.2004
  Zagotovljena podpora za digitalna potrdila registriranega overitelja Pošta®CA.
  16.02.2004
  Zagotovljena podpora za digitalna potrdila registriranega overitelja Halcom-CA.
  16.01.2004
  Sprememba pri šifri vrste posla! Od danes naprej je podatek šifra vrste posla potrebno sporočati po spremenjenem šifrantu, v dvomestni obliki. Sprememba velja za vse oblike poročanja (papir, spletni obrazec, X.400 sporočila). Nov šifrant vrste posla.
  22.12.2003

  Namestitev prijavnih obrazcev za poročevalske enote, s katerimi se prijavijo v informacijski sistem Intrastat (zaenkrat kot Wordove predloge). Več...

  Namestitev testnega digitalnega potrdila na spletišče, s katerim lahko preiskusite rešitev. Več...

  01.12.2003
  Začetek druge faze razvoja. Dostop do rešitve je v testne namene možen, vendar bo zaključka razvoja občasno moten.
  Marec-junij 2003
  Poskusno (pilotno) poročanje.