Predsedovanje Slovenije Svetu EU Delovna skupina za statistiko

Program predsedstva

Program predsedstvaProgram tria predsedstev

Nemčija, Portugalska in Slovenija sestavljajo trio predsedstev v obdobju od 1. julija 2020 do 31. decembra 2021. Nemčija je predsedovala v drugi polovici leta 2020, Portugalska v prvi polovici leta 2021, Slovenija pa bo predsedovanje prevzela 1. julija 2021.

Program tria predsedstev izhaja iz dela, ki so ga opravila prejšnja predsedstva, s ciljem zagotoviti – skladno z Uredbo (ES) 223/2009 o evropski statistiki in s Kodeksom ravnanja evropske statistike – visokokakovostne in ustrezne evropske statistike.

Trio predsedstev si v svojem programu prizadeva – v preglednem in tesnem sodelovanju z vsemi svojimi partnerji – spodbujati vrednote uradne statistike in pospeševati posodabljanje evropskega statističnega sistema (ESS), da se bo ta ustrezno odzival na nove potrebe uporabnikov, ki jih oblikujejo izzivi globalizacije in digitalizacije.

Namen programa tria predsedstev je tudi krepiti zmožnost ESS, da bo lahko izkoriščal nove podatkovne vire in tehnologije ter razvijal inovativne metode in orodja, hkrati pa zagotavljal varne, pregledne in zanesljive podatke, ter statistično zaupnost kot osnovni pogoj za ohranjanje zaupanja dajalcev podatkov.Prednostne naloge slovenskega predsedstva

Slovensko predsedstvo bo pri spodbujanju dejavnosti, katerih namen je še naprej krepiti sposobnost evropskega statističnega sistema, da se bo ustrezno odzival na potrebe uporabnikov, sledilo predhodnikom.

Načrti slovenskega predsedstva temeljijo – upoštevajoč kontinuiteto zakonodajnega postopka – na napredku, ki ga je doseglo portugalsko predsedstvo. Slovensko predsedstvo bo nadaljevalo delo prejšnjega predsedstva na ravni Sveta in Evropskega parlamenta ter si prizadevalo za napredek in dokončanje razprave o zakonodajnih dosjejih:

  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o statistiki kmetijskih vložkov in proizvodnje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1165/2008, (ES) št. 543/2009 in (ES) št. 1185/2009 ter Direktive Sveta 96/16/ES;
  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 138/2004 Evropskega parlamenta in Sveta o ekonomskih računih za kmetijstvo;
  • Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) 2018/1091 v zvezi s prispevkom Unije za integrirano statistiko na ravni kmetij v skladu z večletnim finančnim okvirom za obdobje 2021–2027.
Slovensko predsedstvo bo s posebno pozornostjo spremljalo tudi zakonodajni postopek nestatističnih dosjejev, ki bi lahko imeli posledice za evropsko statistiko.

Tesno in pregledno bomo sodelovali z državami članicami, drugima članicama predsedstvenega tria ter z Evropskim parlamentom in Komisijo.


Nedavni razvoj dogodkov je dokazal, kako pomembni in nujni so ustrezni in pravočasni visokokakovostni statistični podatki, ter povzročil povpraševanje, ki terja nenehno pridobivanje novih podatkov in kazalnikov. V tem okviru bo slovensko predsedstvo namenilo glavno pozornost povečani potrebi po novih podatkovnih virih in učinkoviti uporabi teh virov za pripravo uradne statistike.

Dogodek, ki ga bo organiziralo slovensko predsedstvo, bo priložnost za razpravo na visoki ravni o različnih vidikih evropske podatkovne strategije, tudi o vprašanju pravočasnosti statističnih podatkov s ciljem, da bi se ustrezno odzvali na nove potrebe uporabnikov. Dogodek bo potekal 18. in 19. novembra 2021 v obliki videokonference.