16.6 Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in upravnih enotah, Slovenija, 2001
        Legal abortions by age groups of women and administrative units, Slovenia, 2001
                   
    Starostne skupine (leta)
Upravna enota Skupaj Age gropus (years)
    pod 15             
Administrative unit Total under 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
SLOVENIJA / SLOVENIA 7799 8 688 1494 1557 1635 1640 714 63
Ajdovščina 33 - 2 9 2 4 7 8 1
Brežice 73 - 4 12 14 15 14 14 -
Celje 301 - 18 57 54 71 79 21 1
Cerknica 49 - 3 9 12 12 10 3 -
Črnomelj 63 - 8 11 9 15 9 10 1
Domžale 190 - 22 37 28 46 38 16 3
Dravograd 35 - 4 6 7 8 8 2 -
Gornja Radgona 80 - 9 14 13 14 24 6 -
Grosuplje 117 - 18 15 18 35 26 4 1
Hrastnik 35 - 2 13 5 7 7 1 -
Idrija 38 - 1 9 3 14 8 1 2
Ilirska Bistrica 49 - 2 9 6 15 14 2 1
Izola/Isola 47 - 1 6 8 11 13 8 -
Jesenice 142 - 12 35 28 33 25 6 3
Kamnik 120 1 12 29 18 29 20 9 2
Kočevje 82 - 11 14 17 16 18 6 -
Koper/Capodistria 168 - 6 32 29 35 49 15 2
Kranj 257 - 24 35 57 51 64 24 2
Krško 138 - 9 20 31 33 31 14 -
Laško 71 - 8 13 11 15 16 8 -
Lenart 65 - 6 12 15 13 15 4 -
Lendava/Lendva 74 - 7 15 20 13 12 7 -
Litija 71 - 4 10 15 17 18 7 -
Ljubljana 1585 1 144 296 295 331 332 166 20
Ljutomer 87 - 13 22 20 17 7 7 1
Logatec 37 - 4 7 5 12 5 4 -
Maribor 631 5 70 127 135 103 128 58 5
Metlika 30 - 2 5 7 5 8 3 -
Mozirje 47 - 3 6 10 12 6 9 1
Murska Sobota 226 1 28 37 53 56 36 12 3
Nova Gorica 142 - 7 25 26 34 31 18 1
Novo mesto 239 - 20 42 45 43 54 33 2
Ormož 65 - 8 17 13 12 6 8 1
Pesnica 105 - 7 13 25 24 27 8 1
Piran/Pirano 80 - 3 27 21 10 16 3 -
Postojna 83 - 4 20 11 12 22 14 -
Ptuj 272 - 29 62 59 57 51 14 -
Radlje ob Dravi 56 - 5 14 12 11 10 4 -
Radovljica 118 - 9 20 28 22 30 8 1
Ravne na Koroškem 82 - 15 21 13 12 17 4 -
Ribnica 40 - 1 10 8 10 9 1 1
Ruše 50 - 5 9 14 11 6 5 -
Sevnica 67 - 6 12 18 15 13 3 -
Sežana 69 - 8 10 9 18 14 9 1
Slovenj Gradec 73 - 4 13 20 16 15 5 -
Slovenska Bistrica 156 - 16 28 47 24 31 10 -
Slovenske Konjice 85 - 12 18 17 17 14 7 -
Šentjur pri Celju 84 - 4 20 15 15 25 5 -
Škofja Loka 97 - 5 17 22 17 21 15 -
Šmarje pri Jelšah 136 - 8 27 32 27 27 14 1
Tolmin 34 - 3 8 6 8 7 2 -
Trbovlje 67 - 1 9 13 22 18 4 -
Trebnje 67 - 13 6 13 15 13 5 2
Tržič 50 - 4 14 12 6 10 4 -
Velenje 201 - 10 46 37 40 41 26 1
Vrhnika 81 - 10 10 19 17 16 9 -
Zagorje ob Savi 63 - 3 12 17 12 17 2 -
Žalec 196 - 11 42 40 50 32 19 2
Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Source: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia.