16.2 Rojeni po vitaliteti, spolu in rojeni  v zakonski zvezi ali zunaj nje po upravnih enotah, Slovenija, 2001
       Births by vitality, sex and legitimate or illegitimate births by administrative units, Slovenia, 2001
                     
          Živorojeni           Mrtvorojeni
            Live births              Still births  
            spol          rojeni             spol        rojeni 
Upravna enota Skupaj          sex         births are   Skupaj          sex       births are
Administrative unit Total     v zakon- zunaj Total     v zakon- zunaj
    dečki deklice ski zakonske   dečki deklice ski zakonske
    boys girls zvezi zveze   boys girls zvezi zveze
        legitimate illegitimate       legitimate illegitimate
SLOVENIJA / SLOVENIA 17477 9064 8413 10596 6881 85 47 38 45 41
Ajdovščina 214 109 105 178 36 - - - - -
Brežice 186 87 99 114 72 2 2 - 1 2
Celje 491 261 230 262 229 - - - - -
Cerknica 149 85 64 115 34 1 1 - 1 -
Črnomelj 188 93 95 141 47 2 1 1 1 1
Domžale 530 262 268 398 132 4 2 2 1 3
Dravograd 71 39 32 23 48 1 - 1 - 1
Gornja Radgona 171 92 79 77 94 - - - - -
Grosuplje 333 182 151 257 76 4 1 3 2 2
Hrastnik 81 40 41 40 41 1 1 - 1 -
Idrija 179 97 82 106 73 1 - 1 1 -
Ilirska Bistrica 115 51 64 100 15 2 1 1 2 -
Izola/Isola 102 54 48 62 40 2 1 1 2 -
Jesenice 272 158 114 152 120 1 - 1 1 -
Kamnik 320 164 156 234 86 3 2 1 3 -
Kočevje 154 73 81 82 72 1 1 - - 1
Koper/Capodistria 369 182 187 261 108 2 2 - 1 1
Kranj 711 373 338 512 199 - - - - -
Krško 278 146 132 165 113 2 1 1 1 1
Laško 163 87 76 95 68 - - - - -
Lenart 192 113 79 92 100 - - - - -
Lendava/Lendva 189 93 96 133 56 - - - - -
Litija 190 104 86 140 50 - - - - -
Ljubljana 2684 1358 1326 1820 864 13 7 6 9 4
Ljutomer 161 72 89 75 86 1 - 1 1 -
Logatec 108 55 53 78 30 1 - 1 - 1
Maribor 1056 527 529 488 568 3 - 3 1 2
Metlika 89 43 46 66 23 1 1 - 1 -
Mozirje 163 76 87 95 68 1 - 1 - 1
Murska Sobota 494 257 237 269 225 - - - - -
Nova Gorica 481 247 234 348 133 3 2 1 2 1
Novo mesto 609 287 322 416 193 1 1 - - 1
Ormož 159 84 75 62 97 1 - 1 1 -
Pesnica 173 100 73 72 101 1 1 - 1 -
Piran/Pirano 133 70 63 79 54 - - - - -
Postojna 183 96 87 130 53 - - - - -
Ptuj 581 329 252 221 360 2 2 - - 2
Radlje ob Dravi 142 72 70 41 101 - - - - -
Radovljica 296 159 137 148 148 2 1 1 - 2
Ravne na Koroškem 238 128 110 81 157 3 1 2 2 1
Ribnica 153 78 75 120 33 - - - - -
Ruše 132 72 60 46 86 1 - 1 1 -
Sevnica 170 90 80 80 90 2 - 2 - 2
Sežana 180 96 84 136 44 1 1 - 1 -
Slovenj Gradec 180 84 96 70 110 1 - 1 - 1
Slovenska Bistrica 316 166 150 127 189 4 3 1 2 2
Slovenske Konjice 223 120 103 105 118 1 - 1 - 1
Šentjur pri Celju 196 102 94 115 81 1 1 - - 1
Škofja Loka 476 242 234 362 114 3 2 1 2 1
Šmarje pri Jelšah 315 176 139 180 135 1 1 - - 1
Tolmin 146 87 59 104 42 2 1 1 - 2
Trbovlje 118 65 53 56 62 1 1 - 1 -
Trebnje 195 108 87 138 57 - - - - -
Tržič 145 77 68 71 74 - - - - -
Velenje 404 197 207 216 188 2 2 - 1 1
Vrhnika 212 117 95 152 60 - - - - -
Zagorje ob Savi 163 80 83 105 58 - - - - -
Žalec 355 202 153 185 170 3 3 - 1 2
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register