15.8 Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah, Slovenija, 2001
        Legal abortions by age groups of women and statistical regions, Slovenia, 2001 
                   
    Starostne skupine (leta)
Statistična regija Skupaj Age groups (years)
Statistical region Total              
    pod 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
    under 15              
SLOVENIJA / SLOVENIA 7799 8 688 1494 1557 1635 1640 714 63
Pomurska 467 1 57 88 106 100 79 32 4
Podravska 1344 5 141 268 308 244 264 107 7
Koroška 246 - 28 54 52 47 50 15 -
Savinjska 1121 - 74 229 216 247 240 109 6
Zasavska 165 - 6 34 35 41 42 7 -
Spodnjeposavska 278 - 19 44 63 63 58 31 -
Jugovzhodna Slovenija 521 - 55 88 99 104 111 58 6
Osrednjeslovenska 2201 2 214 404 398 487 455 215 26
Gorenjska 664 - 54 121 147 129 150 57 6
Notranjsko-kraška 181 - 9 38 29 39 46 19 1
Goriška 247 - 13 51 37 60 53 29 4
Obalno-kraška 364 - 18 75 67 74 92 35 3
Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Source: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia.