7.1 Starostnospecifične stopnje dovoljene splavnosti na 1000 žensk v rodni dobi (15-49 let),  
       Slovenija, 1968-2000 
       Age-specific legal abortion rates per 1000 women in reproductive age (15-49 years),  
       Slovenia, 1968-2000 
                 
    Starostne skupine (leta)
    Age groups (years)
Leto Skupaj              
Year Total 15-19  20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49
                 
1968 20,6 6,9 32,5 36,5 32,0 23,8 10,5 1,4
1969 18,9 7,5 28,6 32,4 29,5 22,8 10,7 1,5
1970 18,7 7,8 29,2 30,7 29,1 22,2 12,1 1,1
1971 19,9 9,5 30,1 33,4 31,2 24,1 12,0 1,1
1972 19,9 10,3 30,7 31,8 30,7 23,3 12,3 1,3
1973 20,5 11,8 29,7 32,4 31,8 23,9 12,9 1,2
1974 18,9 10,0 27,5 30,3 29,1 22,3 12,2 1,2
1975 19,4 12,1 26,4 31,5 28,3 23,8 11,5 1,6
1976 23,8 14,2 36,3 36,2 35,2 28,1 13,6 1,7
1977 30,8 18,1 49,0 48,2 44,9 34,2 16,3 2,1
1978 35,1 21,2 56,0 58,3 50,3 38,1 16,7 2,2
1979 36,9 22,5 59,2 63,4 52,3 38,2 17,1 2,1
1980 40,3 25,3 62,4 71,1 60,5 39,2 18,1 2,5
1981 40,1 24,3 64,4 62,2 52,2 43,3 20,5 2,5
1982 41,3 23,8 66,4 62,9 55,6 42,7 23,0 2,6
1983 38,7 22,0 61,0 59,0 52,9 40,5 21,7 3,1
1984 38,7 22,5 59,9 58,3 54,0 42,6 20,6 2,4
1985 35,9 20,2 59,0 56,2 45,5 35,8 17,9 2,6
1986 35,7 20,2 58,2 55,6 47,1 34,0 18,3 2,4
1987 33,4 18,6 51,7 52,8 44,2 34,8 16,7 2,3
1988 32,5 16,1 48,6 53,2 46,0 33,1 16,8 2,4
1989 31,2 14,4 45,4 51,4 44,4 33,6 16,4 2,0
1990 28,8 14,0 39,0 46,6 42,9 31,8 16,5 1,8
1991 27,4 13,9 36,5 43,5 42,6 30,0 15,6 2,0
1992 25,4 12,5 32,9 39,8 39,7 30,4 14,4 2,1
1993 23,8 12,1 31,9 36,6 36,8 28,4 13,7 2,1
1994 22,0 11,7 27,9 33,0 35,5 28,0 13,0 1,7
1995 21,0 10,6 27,6 30,6 33,3 27,2 12,7 2,3
1996 19,7 10,7 25,8 27,1 31,5 26,8 12,9 1,7
1997 18,8 10,0 24,2 28,3 30,0 25,7 11,4 1,4
1998 17,6 12,2 23,8 24,9 27,8 24,1 10,5 1,0
1999 16,9 12,6 22,7 24,2 25,9 23,0 9,6 1,1
2000 16,4 12,2 22,3 23,2 25,2 22,3 9,5 1,0
Vir: Inštitut za varovanje zdravja
Source: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia