16.6 Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in upravnih enotah, Slovenija, 2000
        Legal abortions by age groups of women and administrative units, Slovenia, 2000
                   
    Starostne skupine (leta)
Upravna enota Skupaj Age gropus (years)
    pod 15             
Administrative unit Total under 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
SLOVENIJA / SLOVENIA 8429 8 818 1627 1623 1846 1702 724 81
Ajdovščina 47 - 3 2 8 15 15 4 -
Brežice 123 - 6 22 30 27 27 11 -
Celje 349 - 32 73 65 79 71 24 5
Cerknica 55 - 9 14 6 12 7 6 1
Črnomelj 77 - 4 20 20 13 15 4 1
Domžale 168 - 22 33 33 37 31 10 2
Dravograd 35 - 2 8 3 10 8 3 1
Gornja Radgona 76 - 6 18 13 19 15 4 1
Grosuplje 143 - 12 32 16 46 22 15 -
Hrastnik 47 - 8 16 5 5 9 4 -
Idrija 39 - 7 4 6 11 7 4 -
Ilirska Bistrica 46 - 3 12 1 15 10 4 1
Izola/Isola 42 - 4 13 6 6 10 3 -
Jesenice 169 - 15 29 41 37 29 17 1
Kamnik 130 - 20 21 17 34 24 14 -
Kočevje 86 - 10 21 17 13 16 8 1
Koper/Capodistria 186 - 15 32 40 34 45 18 2
Kranj 324 1 24 54 68 81 64 28 4
Krško 158 - 14 25 19 46 39 15 -
Laško 67 - 10 5 14 14 16 5 3
Lenart 76 - 9 14 18 17 10 8 -
Lendava/Lendva 88 - 10 21 22 14 17 4 -
Litija 82 - 10 16 15 15 17 8 1
Ljubljana 1611 1 144 323 293 356 320 157 17
Ljutomer 71 1 5 12 16 15 16 5 1
Logatec 55 - 5 10 12 12 10 5 1
Maribor 721 1 86 139 162 146 128 53 6
Metlika 36 - 1 9 5 5 7 9 -
Mozirje 66 1 3 15 17 12 16 1 1
Murska Sobota 267 - 33 58 49 55 49 22 1
Nova Gorica 145 - 9 29 23 31 39 12 2
Novo mesto 244 - 20 35 56 41 54 37 1
Ormož 61 1 10 12 12 7 14 4 1
Pesnica 87 - 11 13 22 24 17 - -
Piran/Pirano 74 - 6 18 10 18 16 4 2
Postojna 85 - 7 19 15 21 14 9 -
Ptuj 288 1 30 62 60 65 53 15 2
Radlje ob Dravi 70 - 9 13 11 20 16 1 -
Radovljica 137 - 20 22 24 33 32 4 2
Ravne na Koroškem 98 - 14 28 21 16 15 4 -
Ribnica 36 - 3 6 6 5 13 3 -
Ruše 60 - 8 13 12 11 14 2 -
Sevnica 72 1 7 8 17 14 17 7 1
Sežana 74 - 3 11 15 14 22 9 -
Slovenj Gradec 79 - 4 14 17 26 15 3 -
Slovenska Bistrica 142 - 17 25 28 35 28 8 1
Slovenske Konjice 109 - 9 14 19 28 28 8 3
Šentjur pri Celju 102 - 10 20 22 21 18 10 1
Škofja Loka 108 - 11 16 15 26 23 15 2
Šmarje pri Jelšah 135 - 10 29 29 34 21 11 1
Tolmin 32 - 4 5 2 4 11 4 2
Trbovlje 74 - 8 18 13 19 11 5 -
Trebnje 92 - 10 16 12 20 19 14 1
Tržič 68 - 3 14 15 12 19 4 1
Velenje 183 - 14 34 34 40 35 22 4
Vrhnika 85 - 6 17 24 17 16 4 1
Zagorje ob Savi 55 - 4 8 14 10 11 7 1
Žalec 194 - 19 37 38 33 41 25 1
Vir: Inštitut za varovanje zdravja
Source: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia