16.2 Rojeni po vitaliteti, spolu in rojeni  v zakonski zvezi ali zunaj nje po upravnih enotah, Slovenija, 2000
       Births by vitality, sex and legitimate or illegitimate births by administrative units, Slovenia, 2000
                     
          Živorojeni           Mrtvorojeni
            Live births              Still births  
            spol          rojeni             spol        rojeni 
Upravna enota Skupaj          sex         births are   Skupaj          sex       births are
Administrative unit Total     v zakon- zunaj Total     v zakon- zunaj
    dečki deklice ski zakonske   dečki deklice ski zakonske
    boys girls zvezi zveze   boys girls zvezi zveze
        legitimate illegitimate       legitimate illegitimate
SLOVENIJA / SLOVENIA 18180 9368 8812 11434 6746 68 36 32 37 31
Ajdovščina 245 130 115 217 28 1 - 1 1 -
Brežice 209 114 95 138 71 - - - - -
Celje 558 268 290 279 279 4 1 3 2 2
Cerknica 147 68 79 113 34 - - - - -
Črnomelj 157 76 81 114 43 - - - - -
Domžale 520 262 258 413 107 1 - 1 - 1
Dravograd 88 39 49 24 64 - - - - -
Gornja Radgona 175 85 90 73 102 - - - - -
Grosuplje 387 204 183 308 79 4 2 2 1 3
Hrastnik 84 52 32 45 39 - - - - -
Idrija 151 74 77 88 63 1 1 - 1 -
Ilirska Bistrica 104 45 59 94 10 - - - - -
Izola/Isola 120 74 46 81 39 1 - 1 1 -
Jesenice 277 149 128 148 129 2 1 1 2 -
Kamnik 350 177 173 251 99 - - - - -
Kočevje 160 74 86 97 63 - - - - -
Koper/Capodistria 349 198 151 239 110 1 - 1 1 -
Kranj 745 397 348 515 230 5 4 1 3 2
Krško 258 129 129 166 92 2 1 1 2 -
Laško 170 88 82 89 81 1 - 1 - 1
Lenart 180 95 85 101 79 2 1 1 1 1
Lendava/Lendva 207 99 108 150 57 1 1 - 1 -
Litija 203 103 100 127 76 - - - - -
Ljubljana 2943 1504 1439 2062 881 10 7 3 6 4
Ljutomer 177 92 85 82 95 - - - - -
Logatec 134 67 67 110 24 1 - 1 1 -
Maribor 1110 595 515 533 577 1 - 1 1 -
Metlika 80 41 39 59 21 - - - - -
Mozirje 183 94 89 115 68 1 - 1 - 1
Murska Sobota 516 275 241 318 198 5 3 2 2 3
Nova Gorica 494 248 246 396 98 1 1 - - 1
Novo mesto 616 310 306 440 176 3 3 - 1 2
Ormož 154 83 71 56 98 - - - - -
Pesnica 172 89 83 68 104 - - - - -
Piran/Pirano 116 58 58 64 52 - - - - -
Postojna 188 94 94 143 45 2 2 - 2 -
Ptuj 582 293 289 261 321 3 2 1 1 2
Radlje ob Dravi 173 81 92 64 109 1 - 1 1 -
Radovljica 320 172 148 178 142 - - - - -
Ravne na Koroškem 238 133 105 96 142 1 1 - - 1
Ribnica 136 70 66 118 18 3 - 3 1 2
Ruše 129 69 60 48 81 - - - - -
Sevnica 174 91 83 113 61 - - - - -
Sežana 177 98 79 137 40 1 1 - 1 -
Slovenj Gradec 236 124 112 98 138 1 1 - - 1
Slovenska Bistrica 324 154 170 164 160 - - - - -
Slovenske Konjice 243 129 114 129 114 - - - - -
Šentjur pri Celju 171 81 90 92 79 - - - - -
Škofja Loka 505 259 246 365 140 - - - - -
Šmarje pri Jelšah 298 149 149 174 124 1 1 - - 1
Tolmin 190 102 88 150 40 - - - - -
Trbovlje 132 63 69 70 62 - - - - -
Trebnje 207 111 96 138 69 2 1 1 1 1
Tržič 132 75 57 89 43 1 - 1 - 1
Velenje 365 182 183 188 177 - - - - -
Vrhnika 191 97 94 143 48 1 - 1 1 -
Zagorje ob Savi 145 88 57 94 51 2 - 2 1 1
Žalec 385 197 188 209 176 1 1 - 1 -
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register