15.8 Dovoljeni splavi po starostnih skupinah žensk in statističnih regijah, Slovenija, 2000 
        Legal abortions by age groups of women and statistical regions, Slovenia, 2000 
                   
    Starostne skupine (leta)
Statistična regija Skupaj Age groups (years)
Statistical region Total              
    pod 15 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45+
    under 15              
SLOVENIJA / SLOVENIA 8429 8 818 1627 1623 1846 1702 724 81
Pomurska 502 1 54 109 100 103 97 35 3
Podravska 1435 3 171 278 314 305 264 90 10
Koroška 282 - 29 63 52 72 54 11 1
Savinjska 1205 1 107 227 238 261 246 106 19
Zasavska 176 - 20 42 32 34 31 16 1
Spodnjeposavska 353 1 27 55 66 87 83 33 1
Jugovzhodna Slovenija 571 - 48 107 116 97 124 75 4
Osrednjeslovenska 2274 1 219 452 410 517 440 213 22
Gorenjska 806 1 73 135 163 189 167 68 10
Notranjsko-kraška 186 - 19 45 22 48 31 19 2
Goriška 263 - 23 40 39 61 72 24 4
Obalno-kraška 376 - 28 74 71 72 93 34 4
Vir: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije.
Source: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia.
Vir: Inštitut za varovanje zdravja
Source: Institute of Public Health of the Republic of Slovenia