15.5 Živorojeni po vrstnem redu rojstva in statističnih regijah, Slovenija, 2000
       Live births by order of birth and statistical regions, Slovenia, 2000
                 
    Vrstni red rojstva
        Order of birth      
                  sedmo
Statistična regija Skupaj  prvo            rojstvo
Statistical regions Total  rojstvo   drugo  tretje   četrto   peto    šesto  in več
      first  second   third   fourth   fifth   sixth  seventh
      birth           birth and
                  more
SLOVENIJA / SLOVENIA 18180 9132 6540 1874 454 106 39 35
Pomurska 1075 591 372 83 17 7 2 3
Podravska 2651 1465 905 211 47 12 7 4
Koroška 735 362 271 77 19 3 3 -
Savinjska 2373 1185 893 228 52 10 3 2
Zasavska 361 166 159 25 10 1 - -
Spodnjeposavska 631 324 205 75 16 6 5 -
Jugovzhodna Slovenija 1358 639 458 181 52 15 6 7
Osrednjeslovenska 4735 2338 1679 539 133 26 5 15
Gorenjska 1980 956 703 241 61 12 5 2
Notranjsko-kraška 439 215 160 50 11 3 - -
Goriška 1080 491 425 120 28 11 3 2
Obalno-kraška 762 400 310 44 8 - - -
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Ministrstvo za notranje zadeve - Centralni register prebivalstva
Source: Statistical Office of the Republic of Slovenia, Ministry of the Interior - Central Population Register