9.4 Prijavljeni primeri nalezljivih bolezni  
      Reported cases of infectious diseases
             
  2005 2006 2007 2008 2009  
             
Črevesna obolenja           Intestinal diseases
Tifus in paratifus           Typhoid and paratyphoid fever
 zboleli 0 4 9 4 1  cases
 umrli          -          -  -  1  -   deaths
             
Salmoneloza           Salmonella infection
 zboleli 1519 1519 1345 1090 626  cases
 umrli 1  -  5 2 -  deaths
             
Griža            Shigelossis
 zboleli 33 43 39 44 42  cases
 umrli  -   -   -           -  -  deaths
             
Rotaviroza           Rotaviral enteritis
 zboleli 1671 1826 1784 2070 1644  cases
 umrli  -   -   -           -  -  deaths
             
Botulizem           Butulism
 zboleli 1 0 0 0 0  cases
 umrli  -          -  -           -  -  deaths
             
Kampilobakterioza            Campilobacter enteritis
 zboleli 1088 944 1075 888 921  cases
 umrli  -   -   -           - 1  deaths
             
Enterocolitis           Enterocolitis
 zboleli 8816 10566 12554 13401 13591  cases
 umrli  -   -  1 1 1  deaths
             
Hepatitis A           Hepatitis A
 zboleli 12 10 15 17 12  cases
 umrli  -  -   -           -  -  deaths
             
Bolezni, proti katerim cepimo           Diseases against which people are immunised
Oslovski kašelj           Pertussis
 zboleli 85 551 708 181 442  cases
 umrli  -  -  -           -  -  deaths
             
Ošpice           Morbilli
 zboleli -  -  -           -  -   cases
 umrli  -   -  -           -  -   deaths
             
Rdečke           Rubella
 zboleli - 1 1          -  -   cases
 umrli  -    -  -           -  -   deaths
             
Mumps           Parotitis epidemica
 zboleli 13 23 19 32 27  cases
 umrli  -   -   -           -  -   deaths
             
Respiratorna obolenja           Respiratory diseases
Norice           Varicella
 zboleli 9178 10853 13361 10697 13060  cases
 umrli  -   -   -           -  -   deaths
             
Škrlatinka           Scarlatina
 zboleli 1785 2596 3831 4186 4084  cases
 umrli  -   -   -           -  -   deaths
             
Virusni meningitis           Meningitis viralis
 zboleli 162 228 181 197 397  cases
 umrli  -  -   -           -  -  deaths
             
Virusni meningoencefalitis           Meningoencephalitis viralis
 zboleli 61 63 52 43 29  cases
 umrli  -   -   -           -  -  deaths
             
Meningokokni meningitis           Meningitis meningococicca
 zboleli 17 6 15 17 10  cases
 umrli 2  -   -           -  -  deaths
             
Meningokokna sepsa            Meningococcemia
 zboleli 2 2 1 7 3  cases    
 umrli 1  -  1          -  -  deaths
             
Pnevmokokni meningitis           Pneumococcal meningitis
 zboleli 18 13 6 10 20  No. of cases
 umrli  -  2  -  1  -  No. of deaths
             
Gnojni meningitis, povzročen           Purulenta meningitis-H.
 s h. influenzae b            influenzae b
 zboleli 3 2 0 2 2  cases
 umrli  -   -   -           -  -  deaths
             
Gnojni meningitis -           Purulenta meningitis - 
 drugih povzročiteljev            other
 zboleli 25 16 3 4 6  cases
 umrli 1  -   -           -  -  deaths
             
Tuberkuloza           Tuberculosis
 zboleli 278 212 194 192 175  cases
 umrli 9    deaths
             
Legioneloza           Legionelosis
 zboleli 22 38 31 48 66  cases
 umrli  -  -  -  3 4  deaths
             
Zoonoze           Zoonoses
Vročica Q            Q fever
 zboleli 3 3 93 0 0  cases
 umrli  -  -  -           -  -   deaths
             
Tetanus           Tetanus
 zboleli 2 4 1 1 0  cases
 umrli  -   -   -           -  -   deaths
             
Mikrosporia           Mikrosporia
 zboleli 2436 2698 2587 3388 3201  cases
 umrli  -  -   -           -  -   deaths
             
Transmisivna obolenja           Transmitted diseases
Klopni meningoencefalitis           Tick borne meningoencephalitis
 zboleli 297 373 200 251 304  cases
 umrli -  - 2          - 1  deaths
             
Boreliozni meningitis           Lyme meningitis
 zboleli 36 32 32 27 22  cases
 umrli  -  -   -           -  -   deaths
             
Boreliozni eritem           Lyme eritema chr. migrans
 zboleli 3995 4364 3773 5092 6220  cases
 umrli  -  -   -           -  -   deaths
             
Hemoragična mrzlica z renalnim sindromom           Hemor. fever with renal syndrome 
 zboleli 20 3 14 45 5  cases
 umrli  -   -  1 1 1  deaths
             
Malarija            Malaria
 zboleli 7 3 9 3 7  cases
 umrli  -   -  -           -  -   deaths
             
Spolno in s krvjo prenesena obolenja           Sexually transmitted diseases and diseases transmitted by blood
Aids1)           Aids1)
 zboleli 10 5 9 11 17  cases
 umrli 2 0 2 5 2  deaths
             
Hepatitis B           Hepatitis B
 zboleli 19 26 16 17 14  cases
 umrli  -   -   -   -   -  deaths
             
Diagnosticirane okužbe s HIV1)           HIV1)      
 zboleli 38 33 37 48 48  cases
 umrli  -   -   -   -   -  deaths
             
Sifilis1)           Sifilis1)
 zboleli 37 29 37 93 49  cases
 umrli  -   -    -   -   -   deaths
             
Gonoreja1)           Gonorea1)
 zboleli 40 34 39 43 30  cases
 umrli  -   -   -   -   -  deaths
             
1) Število diagnosticiranih primerov.
    Number of diagnosed cases.
Vir / Source: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije / Institute of Public Health of the Republic of Slovenia