1.12 Reke, dolge nad 25 km, in njihova padavinska območja
        Rivers, longer than 25 km, and their catchment areas
                 
  Nadmorska višina (m) Relativna  Površina   Dolžina vodotoka (km)
  Height above sea level (m) višinska razlika padavinskega Length of river (km)
  pri izviru oziroma  pri izlivu oziroma    zaledja v Sloveniji skupaj v tujini v Sloveniji in na meji
  v toku v Sloveniji iztoku iz Slovenije Relative difference  Catchment area       na meji  
  at source or  at river mouth or  in height above sea level in Slovenia total abroad in Slovenia and  on border
  inflow in Slovenia outflow from Slovenia m km2     on border  
                 
Drava 340 175 165 3259 707 565 142 25
  Meža 1280 335 945 543 43 1 42 -
    Mislinja 1450 340 1110 238 36 - 36 -
  Dravinja 1150 210 940 811 73 - 73 -
    Oplotnica 1340 275 1065 86 28 - 28 -
    Ložnica 950 240 710 105 26 - 26 -
    Polskava 950 225 725 189 40 - 40 -
      Framski potok 1080 234 846 43 26 - 26 -
  Pesnica 300 190 110 539 69 4 65 -
                 
Mura 250 130 120 1375 438 343 95 67
  Ščavnica 360 175 185 288 56 - 56 -
  Ledava 250 140 110 675 76 8 68 -
                 
Sava1) 833 132 701 10724 947 727 221 4
  Sava Bohinjka2) 790 411 379 3887) 41 - 41 -
  Tržiška Bistrica 1460 370 1090 146 27 - 27 -
  Kokra 1300 346 954 221 34 - 34 -
  Sora3) 700 308 392 636 52 - 52 -
    Poljanska Sora 700 330 370 328 43 - 43 -
    Selška Sora 910 330 580 215 32 - 32 -
  Kamniška Bistrica 600 261 339 530 33 - 33 -
    Pšata 405 269 136 139 28 - 28 -
  Ljubljanica4) 300 260 37 18907) 41 - 41 -
    Pivka 555 510 45 2627) 27 - 27 -
    Iška 760 287 473 86 31 - 31 -
    Gradaščica5) 737 287 450 181 33 - 33 -
  Savinja 1310 185 1125 1848 102 - 102 -
    Dreta 1100 339 761 126 29 - 29 -
    Paka 1280 305 975 210 40 - 40 -
    Bolska 800 265 535 190 32 - 32 -
    Ložnica 430 240 190 141 26 - 26 -
    Voglajna6) 340 232 58 412 35 - 35 -
      Hudinja 1380 234 1146 207 32 - 32 -
  Mirna 735 170 565 294 44 - 44 -
  Krka 275 141 134 23157) 94 - 94 -
    Temenica 425 260 265 103 27 - 27 -
    Radulja 500 155 345 118 33 - 33 -
  Sotla 580 135 445 451 90 3 86 86
    Bistrica 480 180 300 108 32 - 32 -
  Kolpa 313 130 183 1015 294 176 118 118
    Lahinja 150 130 20 3607) 34 - 34 -
                 
Soča 876 56 820 15497) 138 43 96 -
  Idrijca 960 150 810 5987) 60 - 60 -
  Vipava 110 35 75 5987) 49 5 44 -
                 
Reka  (Brkini) 720 360 360 3657) 54 3 51 -
                 
Dragonja 315 0 315 72 30 - 30 -
                 
1) S Savo Dolinko (izvir Zelenci). / With Sava Dolinka (source Zelenci).                
2) S Savico. / With Savica.                
3) S Poljansko Soro. / With Poljanska Sora.                
4) Z Malo Ljubljanico. / With Mala Ljubljanica.                
5) Z Malo vodo. / With Mala Voda.                
6) Z Ločnico. / With Ločnica.                
7) Kras. / Karst.                
Vir: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo - Agencija Republike Slovenije za okolje, stanje 9. 4. 2002 /   
 Source: Ministry of Environment, Spatial Planning and Energy - Environmental Agency of the Republic of Slovenia, as of 9. 4. 2002