Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Gradbeništvo
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Dokončana stanovanja, občine, Slovenija, 2016
Povprečna površina dokončanih stanovanj, občine, Slovenija, 2016
Izdana gradbena dovoljenja, občine, Slovenija, 2016
Povprečna površina stanovanj, za katera so bila izdana gradbena dovoljenja, občine, Slovenija, 2016
Povprečna površina stavb, za katere so bila izdana gradbena dovoljenja, občine, Slovenija, 2016
Gradbena dovoljenja, izdana za stanovanjske stavbe, občine, Slovenija, 2016
Gradbena dovoljenja, izdana za nestanovanjske stavbe, občine, Slovenija, 2016

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.