Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version
   Socialna zaščita
Prostorska raven: Leto:
select
select
ImePreglednicaTisk
Domovi institucionalnega varstva za starejše, občine, Slovenija, 1. januar 2014
Oskrbovanci in oskrbovanke v domovih institucionalnega varstva za starejše, občine, Slovenija, 1. januar 2014
Oskrbovanke v domovih institucionalnega varstva za starejše, občine, Slovenija, 1. januar 2014
Oskrbovanci in oskrbovanke v domovih institucionalnega varstva za starejše po občini prebivališča, občine, Slovenija, 1. januar 2014
Upravičenci do porodniškega nadomestila, občine, Slovenija, 2014
Upravičenci do nadomestila za nego in varstvo otroka, občine, Slovenija, 2014
Upravičenci do očetovskega nadomestila, občine, Slovenija, 2014
Upravičenci do dela s krajšim delovnim časom zaradi starševstva, občine, Slovenija, 2014

O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.