Kazalo spletne strani  Kontakt  Z  English version

STATISTIČNI PODATKI V TEMATSKI KARTOGRAFIJINajrazličnejše podatke in kazalnike je mogoče nazorno in učinkovito prikazati na tematskih kartah. Tematska karta namreč poudarja eno, dve, redkeje več samostojnih tematik o naravnih ali družbenih pojavih in njihovih medsebojnih odnosih ter njihovo razporejenost v prostoru in času.

Uporabnikom smo pripravili vnaprej pripravljene tematske karte po različnih statističnih področjih, ki so navedena na levi strani.

       
Tematske karte si lahko ogledate na zaslonu, pripravljena pa je tudi ustrezna oblika za tisk. Ponekje je omogočen tudi dostop do podatkov v tabeli, ki ustrezajo prikazu pojava na posamezni tematski karti.

KAKO POIŠČETE TEMATSKO KARTO:


        1. Izberite eno izmed statističnih področij na levi strani.
        2. Izberite prostorsko raven in leto.
        3. Glede na vašo poizvedbo se odpre nabor pripravljenih tematskih kart.
        4. Izbrano tematsko karto odprite v želeni obliki; lahko pa odprete tudi podatke v tabeli.

Opozorilo: Prikaz na zaslonu lahko povečate s klikom na karto. Kvaliteta prikaza je odvisna od zaslonskih nastavitev.


O Avtorjih
© Statistični urad Republike Slovenije.
Uporaba in objava podatkov je dovoljena le z navedbo vira.