Vpis študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje, Slovenija, študijsko leto 2018/2019

V študijskem letu 2018/19 je v terciarno izobraževanje vpisanih 75.991 študentov, 0,7 % manj kot v letu pred tem

V študijskem letu 2018/19 se je v terciarno izobraževanje vpisalo 75.991 študentov, kar je 0,7 % manj kot v predhodnem študijskem letu in 34,2 % manj kot pred desetimi leti.

  • 29. 5. 2019 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Manj študentov že deveto leto zapored
V študijskem letu 2018/19 se je v terciarno izobraževanje vpisalo 75.991 študentov, kar je 0,7 % manj kot v predhodnem študijskem letu (76.534) in 34,2 % manj kot pred desetimi leti (115.445). Število študentov terciarnega izobraževanja je bilo nižje kot v letu prej že deveto zaporedno leto. V zadnjih devetih letih se je znižalo za skoraj 39.000 ali v vsakem študijskem letu povprečno za 4.320.

9,4 % več doktorskih študentov kot v prejšnjem študijskem letu
Na višji strokovni študij se je v študijskem letu 2018/19 vpisalo 10.566 študentov, na visokošolski študij pa 65.425 študentov. Glede na prejšnje študijsko leto se je število vpisanih študentov najizraziteje povečalo v doktorskih študijskih programih (tretja bolonjska stopnja) (z 2.824 na 3.089 ali za 9,4 %) in v programih višjega strokovnega izobraževanja (z 10.353 na 10.566 ali za 2,1 %), najizraziteje zmanjšalo pa v magistrskih študijskih programih (druga bolonjska stopnja), in sicer v enovitih magistrskih študijskih programih (s 4.687 na 4.514 ali za 3,7 %). V izobraževanje za pridobitev prve visokošolske diplome, tj. v programe visokošolskega strokovnega in univerzitetnega izobraževanja (oboji prva bolonjska stopnja), ter v programe enovitega magistrskega izobraževanja (druga bolonjska stopnja) se je v študijskem letu 2018/19 vpisalo 45.863 študentov ali 1,4 % manj kot v predhodnem študijskem letu (46.527).

V visokošolskem izobraževanju več novincev kot v prejšnjem letu
Čeprav je število vseh študentov terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2018/19 nižje kot v prejšnjem, pa je število novincev (tj. prvič vpisanih v prvi letnik) v visokošolskem izobraževanju višje, kot je bilo v 2017/18. V prvi letnik izobraževanja za pridobitev prve visokošolske diplome se je v študijskem letu 2018/19 prvič vpisalo 15.156 študentov ali 4,1 % več kot v predhodnem študijskem letu (14.560).

Največ študentov v programih s področij tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo
V študijskem letu 2018/19 se je največ študentov vpisalo v študijske programe s področij tehnika, proizvodne tehnologije in gradbeništvo (13.974 ali 18,4 %), poslovne in upravne vede, pravo (13.784 ali 18,1 %) ter zdravstvo in socialna varnost (10.224 ali 13,5 %), najmanj pa v študijske programe s področij kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in veterinarstvo (2.320 ali 3,1 %) in informacijske in komunikacijske tehnologije (3.842 ali 5,1 %).

Več mobilnih študentov kot v prejšnjem letu
Med vsemi študenti terciarnega izobraževanja v študijskem letu 2018/19 je 5.071 ali 6,7 % mobilnih študentov, tj. študentov s stalnim prebivališčem v tujini, in to iz več kot 100 različnih držav. Podobno kot v prejšnjih študijskih letih jih je polovica iz držav bivše Jugoslavije (2.643 ali 52,1 %), tretjina iz držav EU (1.755 ali 34,6 %), preostali pa iz drugih držav (673 ali 13,3 %). V primerjavi s predhodnim študijskim letom se je število mobilnih študentov povečalo za 48,3 %, njihov delež med vsemi študenti terciarnega izobraževanja pa za 2,2 odstotne točke. Najbolj se je število mobilnih študentov povečalo v programih doktorskega izobraževanja (tretja bolonjska stopnja); v študijskem letu 2018/19 se je v te programe vpisalo dvakrat toliko tujih študentov (587) kot v 2017/18 (277).

Študenti terciarnega izobraževanja po vrsti izobraževanja, spolu in načinu študija, Slovenija, študijsko leto 2018/19
SkupajMoškiŽenskeRedni
študij
Izredni
študij
Skupaj75.99132.18843.80359.13316.858
Višje strokovno izobraževanje10.5666.4954.0715.7074.859
Visokošolsko izobraževanje65.42525.69339.73253.42611.999
  visokošolsko strokovno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)19.0778.14810.92912.3826.695
  visokošolsko univerzitetno izobraževanje (1. bolonjska stopnja)22.2718.65313.61821.445826
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) - enovito magistrsko4.5151.3423.1734.45758
  magistrsko izobraževanje (2. bolonjska stopnja) - po končani 1. bolonjski stopnji16.4736.12810.34514.4761.997
  doktorsko izobraževanje (3. bolonjska stopnja)3.0891.4221.6676662.423
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Z uredbo o spremembah Uredbe o uvedbi in uporabi Klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja (Uradni list RS, št. 8/2017) je bila s 1. 1. 2018 klasifikacija področij izobraževanja/izobrazbe KLASIUS-P nadomeščena s KLASIUS-P-16. Podatki o študentih terciarnega izobraževanja po področjih izobraževanja so/bodo od študijskega leta 2018/19 objavljeni le po  KLASIUS-P-16.

Podrobni podatki o vpisu študentov v višješolsko in visokošolsko izobraževanje za študijsko leto 2018/19 bodo v podatkovni bazi SiStat na voljo 21. 6. 2019.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.