Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Prebivalstvo

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Plače in stroški dela

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Delo in brezposelnost

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja BDP in nacionalni računi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Tabela v podatkovni bazi SiStat Več s področja Cene in inflacija
ZADNJE OBJAVE
5. december 2022
Spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov uporabljalo skoraj tri četrtine prebivalcev
Med majem 2021 in aprilom 2022 je 73 % prebivalcev uporabljalo spletne strani ali mobilne aplikacije javnih ustanov za zasebne namene. Skoraj polovica (46 %) jih je po tej poti dostopala do osebnih podatkov, ki jih o njih hranijo javne ustanove. 65 % uporabnikov teh storitev ni imelo težav. 
5. december 2022
Digitalno preobrazbo poslovanja podjetij ovira pomanjkanje ustreznega kadra ali znanja
V 2022 je 35 % podjetij z 10 ali več zaposlenimi in samozaposlenimi izkazovalo nizek digitalni indeks. 20 % jih ima v sistematizaciji za vsako delovno mesto določeno, katere digitalne veščine so potrebne zanj. Leta 2021 jih je 29 % nudilo izobraževanje o uporabi IKT. 
5. december 2022
Cene zemeljskega plina in električne energije višje
Povprečne cene zemeljskega plina za gospodinjstva so bile v Sloveniji v tretjem četrtletju 2022 višje za 22 %, medtem ko so se cene električne energije za gospodinjstva povišale za 31 %.
5. december 2022
Vrednost blagovne menjave s tujino tudi v oktobru višja
Vrednost izvoza se je v primerjavi s prejšnjim oktobrom zvišala za 22,0 %, uvoza pa za 20,6 %. Slovenija je v prvih desetih mesecih vrednostno izvozila za 35,5 % in uvozila za 41,9 % več blaga kot v istem obdobju prejšnje leto.
2. december 2022
Realni faktorski dohodek na PDM v kmetijstvu zaradi občutne rasti cen predvidoma višji
Faktorski dohodek v kmetijstvu naj bi bil v primerjavi s podpovprečno letino 2021 večji zaradi občutne rasti cen v rastlinski pridelavi in živalski prireji. Zaradi podražitev inputov so bili občutno višji tudi stroški pridelave.
2. december 2022
Pomen vključenosti v mednarodno okolje za slovensko gospodarstvo narašča
Deleža izvoza in uvoza blaga in storitev v bruto domačem proizvodu sta bila v 2021 znova velika. Slovenija ostaja med članicami EU z najvišjimi stopnjami tržne integracije pri blagu, pri storitvah se uvrščamo na sredino. Po deležu neposrednih naložb v BDP ostajamo med zadnjimi osmimi članicami EU.
1. december 2022
Stopnja anketne brezposelnosti v oktobru 2022 4,1-odstotna
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v oktobru višja kot v septembru 2022.
30. november 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: Bruto domači proizvod, dohodkovna metoda, 3. četrtletje 2022
Podatke o BDP po dohodkovni metodi za 3. četrtletje 2022 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2022
Novo v podatkovni bazi SiStat: dodatni podrobni začasni podatki o poslovanju podjetij za leto 2021
Dodatne podrobne začasne podatke o poslovanju podjetij za leto 2021 objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
30. november 2022
Cene uvoženih proizvodov so bile v oktobru nižje kot v prejšnjem mesecu
Po dolgem obdobju rasti cen na mesečni ravni so se cene uvoženih proizvodov v oktobru 2022 v povprečju znižale za 0,6 % (nazadnje so bile nižje oktobra 2020). Najbolj so se znižale cene v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 46,2 %). Rast cen na letni ravni je bila 17,7-odstotna.
30. november 2022
Mesečna temeljna obrestna mera v decembru 0,8-odstotna, letna temeljna obrestna mera 9,84-odstotna
Mesečna temeljna obrestna mera ostaja enaka novembrski, medtem ko se je letna znižala.
30. november 2022
Cene ponovno višje: na letni ravni za 10 %, na mesečni za 0,9 %
Letna inflacija v novembru ostaja visoka, tj. 10-odstotna. K temu so največ prispevale višje cene prehrambnih izdelkov. Hrana in brezalkoholne pijače so se v enem letu podražile za 19 %. Na mesečno inflacijo pa so najbolj vplivale višje cene naftnih derivatov; prispevale so 0,4 odstotne točke.