Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi

Prebivalci Slovenije

Število prebivalcev Slovenije.

Zadnja novica Več s področja Prebivalstvo Tabela v podatkovni bazi Prikaz na interaktivni karti

Povprečna mesečna bruto plača

Povprečna mesečna bruto plača je povprečni mesečni znesek, izplačan zaposlenim pri pravnih osebah za delo v polnem delovnem času ali delovnem času, krajšem od polnega delovnega časa, in za nadure, ter nadomestila plače, ki bremenijo delodajalca.

Zadnja novica Več s področja Plače in stroški dela Tabela v podatkovni bazi

Stopnja anketne brezposelnosti

Stopnja (anketne) brezposelnosti (ali brezposelnosti po raziskovanju o Aktivnem in neaktvnem prebivalstvu) je odstotni delež brezposelnih oseb med aktivnim prebivalstvom (med brezposelnimi in delovno aktivnimi skupaj).

Zadnja novica Več s področja Delo in brezposelnost Tabela v podatkovni bazi

Rast obsega BDP (glede na isto četrtletje prejšnjega leta)

Realna rast BDP kaže odstotno spremembo BDP v stalnih cenah v četrtletju v primerjavi z istim četrtletjem prejšnjega leta.

Zadnja novica Več s področja BDP in nacionalni računi Tabela v podatkovni bazi

Inflacija – letna stopnja rasti cen

Inflacija označuje rast ravni cen na splošno, stopnja rasti inflacije pa prikazuje spremembo ravni cen. V Sloveniji se za merilo inflacije uporablja indeks cen življenjskih potrebščin, s katerim merimo spremembe drobnoprodajnih cen izdelkov in storitev glede na sestavo izdatkov, ki jih domače prebivalstvo namenja za nakupe predmetov končne porabe doma in v tujini.

Zadnja novica Več s področja Cene in inflacija Tabela v podatkovni bazi
29. september 2023
Slovensko gospodarstvo lani s tujino ustvarilo primanjkljaj, gospodinjstva privarčevala manj
Lani je celotno gospodarstvo prvič po desetih letih izkazalo primanjkljaj s tujino, prvič po letu 2009 so primanjkljaj ustvarile tudi nefinančne družbe. Država je primanjkljaj zmanjšala. Finančne družbe so presežek ohranile, prav tako so gospodinjstva leto zaključila s presežkom.
29. september 2023
Cene na letni ravni višje za 7,5 %, na mesečni za 0,3 %
Življenjske potrebščine so se septembra na letni ravni v povprečju podražile za 7,5 %, na mesečni pa za 0,3 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 9,2 %), k mesečni pa višje cene električne energije (za 10,0 %).
29. september 2023
Stopnja varčevanja gospodinjstev v letošnjem 1. polletju v povprečju višja
V primerjavi z istim obdobjem lani je bila v 1. polletju letos stopnja dobička podjetij nižja, stopnja varčevanja gospodinjstev se je v povprečju zvišala, finančne družbe so primanjkljaj zmanjšale, država pa ga je povečala.
29. september 2023
Država poslovala s primanjkljajem
Sektor država je v 2. letošnjem četrtletju ustvaril 596 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,7 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 42.391 milijonov EUR ali 70,5 % BDP.
27. september 2023
1. oktober, mednarodni dan kave
Prebivalec Slovenije doma porabi v povprečju 3 kg kave na leto. Lani smo je uvozili skoraj 23.000 ton, največ iz Brazilije.
26. september 2023
Količina nastalih odpadkov prvič presegla 11 milijonov ton
Leta 2022 je nastalo največ odpadkov do zdaj, predvsem zaradi povečanja količine gradbenih odpadkov, medtem ko je bilo komunalnih odpadkov zbranih manj. Količina odloženih odpadkov se je znižala.
ZADNJE OBJAVE
3. oktober 2023
Stopnja delovne aktivnosti višja od povprečja EU, delež neprostovoljno zaposlenih za določen čas manjši
Dostojno delo je eden od 17 ciljev Agende za trajnostni razvoj do leta 2030. Za doseganje tega cilja so določeni kazalniki, ki prikazujejo predvsem napredek v spodbujanju trajnostne gospodarske rasti, povečanju delovne aktivnosti in zagotavljanju dostojnih delovnih priložnosti.
29. september 2023
Obseg prodaje malenkost večji kot mesec prej
Obseg prodaje je bil julija na mesečni ravni v trgovini nekoliko večji, v storitvenih dejavnostih pa manjši.
29. september 2023
Država poslovala s primanjkljajem
Sektor država je v 2. letošnjem četrtletju ustvaril 596 milijonov EUR primanjkljaja, kar je predstavljalo 3,7 % BDP. Konsolidirani bruto dolg države je znašal 42.391 milijonov EUR ali 70,5 % BDP.
29. september 2023
Stopnja varčevanja gospodinjstev v letošnjem 1. polletju v povprečju višja
V primerjavi z istim obdobjem lani je bila v 1. polletju letos stopnja dobička podjetij nižja, stopnja varčevanja gospodinjstev se je v povprečju zvišala, finančne družbe so primanjkljaj zmanjšale, država pa ga je povečala.
29. september 2023
Cene uvoženih proizvodov višje na mesečni, a nižje na letni ravni
Cene uvoženih proizvodov so bile v avgustu za 1,5 % višje kot v prejšnjem mesecu in za 3,8 % nižje kot pred enim letom. Na mesečni ravni je bilo najopaznejše zvišanje cen v skupini oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 13,0 %).
29. september 2023
Bruto domači proizvod na letni ravni višji za 1,4 %
Četrtletne podatke o BDP, usklajene s podatki o letnem BDP, objavljamo v podatkovni bazi SiStat.
29. september 2023
Mesečna stopnja anketne brezposelnosti 3,5 %
Stopnja anketne brezposelnosti je bila v avgustu 2023 enaka kot mesec prej.
29. september 2023
Cene na letni ravni višje za 7,5 %, na mesečni za 0,3 %
Življenjske potrebščine so se septembra na letni ravni v povprečju podražile za 7,5 %, na mesečni pa za 0,3 %. K letni inflaciji so največ prispevale podražitve hrane in brezalkoholnih pijač (za 9,2 %), k mesečni pa višje cene električne energije (za 10,0 %).
29. september 2023
Ob vplivu poplav in plazov odkupljenega manj mleka
S kmetijskih gospodarstev je bilo avgusta odkupljenega za 4,1 % manj kravjega mleka kot v istem mesecu lani. Mlekarne so povečale proizvodnjo svežih izdelkov (konzumnega mleka, smetane in fermentiranih mlečnih izdelkov), manj pa so proizvedle masla, sira in mleka v prahu.
29. september 2023
Obe temeljni obrestni meri v oktobru višji
V oktobru 2023 je mesečna temeljna obrestna mera 0,6 %, letna temeljna obrestna mera pa 7,30 % odstotna.
29. september 2023
Pridobljenega manj mesa kot mesec prej
V slovenskih klavnicah so julija zaklali približno 3.435.000 kljunov perutnine, 17.000 prašičev in 7.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.000 ton perutninskega, 1.400 ton prašičjega in 2.100 ton govejega mesa.
29. september 2023
Slovensko gospodarstvo lani s tujino ustvarilo primanjkljaj, gospodinjstva privarčevala manj
Lani je celotno gospodarstvo prvič po desetih letih izkazalo primanjkljaj s tujino, prvič po letu 2009 so primanjkljaj ustvarile tudi nefinančne družbe. Država je primanjkljaj zmanjšala. Finančne družbe so presežek ohranile, prav tako so gospodinjstva leto zaključila s presežkom.