Naša spletna stran uporablja piškotke za potrebe analize obiskov. Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke v ta namen?
Zaključki

Razprava na Statističnem dnevu je tekla v dveh omizjih, kjer so govorniki izmenjali svoje poglede, mnenja, kritike pa tudi pohvale o delovanju, različnih produktih in podatkih SURS-a. Razprava je bila živahna in usmerjena v to, da skupaj ugotovimo, kaj SURS lahko spremeni ali izboljša, da bo statistične podatke pripravil na način in v obsegu, ki sta potrebna za ustrezno načrtovanje in izvajanje ukrepov na področju politike za mlade, in kaj lahko stori, da bo tudi državna statistika blizu mladim, da jih bo pritegnila, da bo po njihovi meri. Na osnovi razprave sprejema SURS naslednje zaveze za svoje delo.

Da bi SURS uradno statistiko približal mladim in jo oblikoval še bolj po njihovi meri, bo izvajal predvsem naslednje aktivnosti:

 1. izboljšal bo svojo spletno stran, da bo prijaznejša do uporabnika, in jo stalno nadgrajeval in izboljševal;
 2. komentarje v prvih objavah in besedila v vseh drugih e-objavah bo izboljševal, da bodo še jasnejši in razumljivejši; nadgrajeval bo objavljanje podatkov v obliki infografik in primerjav, objavljanje z interaktivnimi orodji in objavljanje na nižjih teritorialnih ravneh; uporabljal in promoviral bo različne mere srednjih vrednosti (poleg povprečja tudi mediano, modus);
 3. izkoriščal bo možnosti novih oblik navzočnosti v medijih in za komuniciranje z uporabniki, predvsem bo še bolj navzoč v družbenih medijih;
 4. ohranjal bo visoko raven kakovosti podatkov in hkrati izvajal aktivnosti za nadaljnje izboljšave; iskal bo primerno ravnotežje med pravočasnostjo in zanesljivostjo; prikaz podatkov bo ostal tak, da ne bo vzbujal dvomov v nepristranskost in verodostojnost;
 5. krepil bo sodelovanje z izobraževalnim sistemom ter spodbujal uporabo statistike na različnih ravneh izobraževanja in v različnih oblikah;
 6. izvedel bo posvet z mladinskimi organizacijami o statistiki.


  Da bi še v večji meri zagotovil ustrezne podatke državi, ustanovam in raziskovalcem za načrtovanje strategij, ukrepov, za izvajanje analiz in pripravo politik za mlade, bo izvajal predvsem naslednje aktivnosti:

  1. izboljševal bo pokritost kazalnikov, ki opisujejo položaj mladih (npr. o zdravju, prekernih oblikah zaposlitve, zaposljivosti mladih, času prve zaposlitve in odselitve od staršev, kakovosti zaposlitve, dnevnih migracijah). Pri tem bo pregledal pobude, izražene v gradivu, ki ga je pripravil Mladinski svet Slovenije;
  2. še naprej bo krepil sodelovanje z raziskovalci; spodbujal bo širitev dobrih praks in znanj med raziskovalci glede uporabe mikropodatkov državne statistike; omogočal bo uporabo istih baz podatkov več raziskovalcem, ki bi pripravljali analize za odločevalce;
  3. širil bo zavedanje o potrebi po odprtih podatkih vseh skrbnikov podatkovnih baz in evidenc, ki lahko strokovnjakom in širši javnosti ponudijo različne podatke in kazalnike;
  4. prizadeval si bo, da ohrani brezplačno zagotavljanje podatkov uporabnikom.