Evropski podatki

Evropski statistični sistem (ESS) je partnerstvo med Eurostatom, statističnim uradom EU, in nacionalnimi statističnimi uradi in drugimi nacionalnimi organi, ki so v vsaki državi članici EU pooblaščeni (pristojni) za razvoj, pripravo in izkazovanje evropske statistike.

 
Več informacij o ESS 

Statistični urad RS tesno sodeluje z Eurostatom, ki omogoča prost in brezplačen dostop do primerljivih statističnih podatkov Evropske unije, evro območja, držav članic EU, držav kandidatk in drugih držav. Poleg tega, da pošiljamo svoje podatke Eurostatu, tudi pomagamo uporabnikom pri dostopanju do evropskih podatkov na Eurostatovi spletni strani in zagotavljamo podporo v slovenskem jeziku.

Predstavljamo najzanimivejše aplikacije, ki jih je razvil Eurostat, na SURS-u pa smo jih prevedli. Prikazujejo Slovenijo v primerjavi s preostalimi državami članicami Evropske unije. Vse Eurostatove aplikacije so na voljo na njegovi spletni strani.


Življenje žensk in moških v Evropi


VEČ

Mladi Evropejci


VEČ

Vi v EU


VEČ

Ljudje in mobilnost


VEČ

Kakovost življenja


VEČ

Demografija v Evropi


VEČPodpora slovenskim uporabnikom

Če želenih podatkov ne morete najti na Eurostatovi spletni strani ali če iščete dodatne informacije, se lahko obrnete na podporo uporabnikom, ki jo zagotavljajo podporni centri v nacionalnih jezikih. Podporo uporabnikom v slovenskem jeziku nudi Statistični urad RS v tesnem sodelovanju z Eurostatom.

KONTAKT
Podpora uporabnikom v slovenščini
Statistični urad RS
Litostrojska cesta 54
SI-1000 Ljubljana
T: (01) 241 64 04
F: (01) 241 53 44
E: esds.stat@gov.si
DELOVNI ČAS
ponedeljek - četrtek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 15.30
petek: 9.00 - 12.00 in 13.00 - 14.30