Za raziskovalce

Statistični urad RS (SURS) omogoča raziskovalcem dostop do podatkov za raziskovalni namen, in sicer do vseh podatkov, ki jih zbere v statističnih raziskovanjih, načrtovanih v vsakokratnem letnem programu statističnih raziskovanj (LPSR). Omogoča jim tudi dostop do podatkov, katere posredujejo na SURS z namenom, da se ti povezujejo v varnem okolju.


Uporaba podatkov je glede na občutljivost podatkov mogoča:

  • - z dostopom v t.i. varni sobi na SURS,
  • - z dostopom z daljave,
  • - z uporabo statistično zaščitenih mikropodatkov prek spletnega odložišča velikih datotek SOVD.

Posamezne baze mikropodatkov za dostop v varni sobi ali z daljave pripravi SURS raziskovalcem tako, da iz teh podatkov odstrani identifikatorje. Prek spletnega odložišča velikih datotek SOVD pa jim posreduje le statistično zaščitene mikropodatke, ki so rezultat nekaterih anketnih statističnih raziskovanj, izvedenih na majhnem vzorcu. SURS omogoča raziskovalcem tudi uporabo statistično nezaščitenih združenih podatkov.


Poleg tega SURS raziskovalcem posreduje tudi individualne podatke, potrebne za izvedbo anketiranja (ime in priimek posameznika, njegovo prebivališče, leto rojstva in spol), vendar le omejen nabor teh podatkov, tj. v obliki t.i. vzorca oseb.


Za posamezna statistična raziskovanja, in sicer za tista, ki jih izvaja SURS, so raziskovalcem na voljo tudi vprašalniki in metodološka pojasnila k tem raziskovanjem. Izbrani primeri raziskovalnih analiz na podatkih državne statistike so dostopni na spletni strani


Raziskovalci, ki v svojih prispevkih, predstavitvah, posterjih in drugih gradivih uporabljajte podatke Statističnega urada RS, prosimo upoštevajte navajanje vira  in usmeritve za pravilno uporabo znaka.


Individualni podatki, ki jih zbira državna statistika za statistično obdelavo, so strogo zaupni in se smejo uporabljati le za statistične namene, ne glede na to, ali se nanašajo na fizične ali pravne osebe, zato je treba z njimi ravnati skrajno skrbno in odgovorno, kakršno koli omogočanje dostopa do takih podatkov raziskovalcem pa mora biti v skladu z Zakonom o državni statistiki.
Javni mikropodatki

Informacije o dostopu do podatkov

Nataša Zidar (T: (0) 1 241 52 80)
Danijel Bratušek (T: (0) 1 234 08 72)
E: raziskovalci.surs@gov.si
Postopek za pridobitev dostopa do podatkov za raziskovalni namen

Raziskovalci zaprosijo za pridobitev dostopa do podatkov tako, da izpolnijo Obrazec za pridobitev podatkov. Vanj vpišejo informacije o statistični analizi oz. raziskovalni nalogi, o vsebini želenih podatkov in podatke o raziskovalcih, ki bodo dostopali do podatkov. Prošnje obravnava Odbor za raziskovalce (ORA) na SURS.

Postopek za pridobitev individualnih podatkov, potrebnih za izvedbo anketiranja

Raziskovalec zaprosi za pridobitev individualnih podatkov tako, da izpolni Obrazec za naročilo vzorca oseb iz Centralnega registra prebivalstva in ga pošlje na gp.surs@gov.si ali po navadni pošti. Če je raziskovalcu prošnja odobrena, dobi v podpis pogodbo o posredovanju osebnih podatkov za anketiranje. Pripravo podatkov SURS zaračuna po veljavnem ceniku.