© Statistični urad Republike Slovenije


Statistični podatki, ki jih zagotavlja Statistični urad Republike Slovenije na podlagi Zakona o državni statistiki in druge informacije, ki jih objavlja na spletnem mestu www.stat.si, so proste posebnega avtorskega pravnega varstva in so dane v prosto uporabo vsem uporabnikom. To pomeni, da jih lahko brezplačno: 

  • uporabljajo, kopirajo, prenašajo za osebno uporabo ali za nadaljnje netržne in tržne namene,

  • objavljajo ali kako drugače sporočajo javnosti,

vendar pa morajo ob vsaki uporabi podatkov in informacij navesti kot vir Statistični urad Republike Slovenije ali na kratko SURS.

Zgled:

  • Vir: Statistični urad Republike Slovenije

ali

  • Vir: SURS

Spletno mesto vsebuje povezave do drugih spletnih strani, za katere Statistični urad Republike Slovenije ne prevzema odgovornosti. 

Navedeno splošno dovoljenje se nanaša samo na pravice intelektualne lastnine Statističnega urada Republike Slovenije in ne vpliva na pravice intelektualne lastnine drugih oseb oz. ustanov.

Izjeme:


1. Spremembe
Uporabnik mora vsako spremembo podatkov in informacij, ki jo opravi v svojem delu, primerno označiti in pravilno navesti.

Zgled:

  • Vir: SURS
    Preračun: UMAR

2. Vizualni elementi (fotografije, slike, ikone ipd.)
Fotografije in slike se prevzemajo s strani Depositphotos.com in se uporabljajo v  skladu z dogovorjenimi pravili uporabe, pravicami in dolžnostmi (royalty-free licenca), razen če je na fotografiji ali sliki navedeno drugače. Ikone se prevzemajo s strani Flaticon.com.