Na Statističnem uradu RS se bomo še naprej trudili, da objavimo čim več že napovedanih objav in da statistične podatke ohranimo na najvišji možni ravni. Vse dajalce podatkov prosimo, da še naprej sodelujete v naših raziskovanjih. Le z vašo pomočjo lahko prikažemo vpliv spreminjajočih se razmer na naše gospodarstvo in družbo. Hvala vam. Več informacij

Novinarske konference


OSEBA ZA STIK Z MEDIJI

Martin Bajželj

Novinarska konferenca SURS

Gradivo s preteklih novinarskih konferenc

Nobena novinarska konferenca še ni napovedana