Indeks stroškov dela, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Znižanje stroškov dela v 3. četrtletju 2021 samo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2021 za 6,0 % višji kot v tretjem četrtletju 2020.

  • 7. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • Posodobljeno
  • 7. 12. 2021 ob 11:16
  • |
  • začasni podatki

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro povprečno za 6,0 % višji kot v istem četrtletju prejšnjega leta

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so bili v Sloveniji v tretjem četrtletju 2021 po začasnih podatkih povprečno za 6,0 % višji kot v tretjem četrtletju 2020. V omenjenem obdobju so se povprečne bruto plače – po podatkih mesečnega statističnega raziskovanja Plače zaposlenih pri pravnih osebah – zvišale za 5,4 %.

Zvišanje stroškov dela za dejansko opravljeno delovno uro najizrazitejše v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro so se v tretjem četrtletju 2021 glede na tretje četrtletje 2020 znižali samo v dejavnosti poslovanje z nepremičninami (za 0,1 %), najizraziteje zvišali pa v dejavnosti javne uprave in obrambe, dejavnosti obvezne socialne varnosti (za 10,5 %) in v dejavnosti rudarstvo (za 8,6 %).

Stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v EU-27 v drugem četrtletju 2021 povprečno za 0,5 % višji kot v drugem četrtletju 2020

Po podatkih Eurostata (po stanju na dan 1. 12. 2021) so bili stroški dela za dejansko opravljeno delovno uro v drugem četrtletju 2021 v skoraj vseh državah članicah EU višji kot v drugem četrtletju 2020 (dejavnost kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo ni vključena); nižji so bili v Italiji (za 3,9 %), v Španiji (za 3,8 %), na Portugalskem (za 3,3 %) in v Luksemburgu (za 0,6 %). Zvišanje stroškov dela za opravljeno delovno uro je bilo najizrazitejše na Cipru (za 14,2 %) in na Poljskem (za 8,2 %). V EU-27 so se ti stroški v opazovanem obdobju zvišali za 0,5 %; v Sloveniji so bili višji za 4,0 %.

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Indeks stroškov dela, Slovenija
Indeks stroškov dela, Slovenija
Vir: SURS
Indeks stroškov dela, Slovenija
201920202021
indeks
(enako obdobje prejšnjega leta = 100)
I–III107,4105,5111,4
IV–VI105,0108,8103,6
VII–IX103,3101,8106,0
X–XII106,8103,7
… ni podatka
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.