Plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija, 3. četrtletje 2021

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah višja od plače za 2. četrtletje 2021

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2021 je znašala 1.168,22 EUR in je bila nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,5 % višja od plače za 2. četrtletje 2021.

  • 7. 12. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2021 višja od plače za 2. četrtletje 2021

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za 3. četrtletje 2021 je znašala 1.168,22 EUR in je bila višja od bruto plače za 2. četrtletje 2021, nominalno za 3,6 %, realno pa za 2,5 %. Povprečna mesečna neto plača pa je znašala 801,29 EUR in je bila nominalno višja za 3,7 %, realno pa za 2,6 %.

Tudi povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah za obdobje od januarja do septembra 2021 je bila višja od plače za isto obdobje 2020, in sicer nominalno za 9,7 %, realno pa za 8,4 %.

Povprečna mesečna plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo

V obdobju od januarja do septembra 2021 je bila povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah najvišja v dejavnosti zdravstvo in socialno varstvo (1.589,11 EUR). V tej dejavnosti se je bruto plača v tem obdobju (glede na isto obdobje 2020) tudi najizraziteje zvišala (za 18,8 %).

Tabela v podatkovni bazi SiStat z najnovejšimi podatki

Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Povprečna mesečna bruto plača zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah, Slovenija
Ø VII–IX 2021Ø VII–IX 2021
Ø IV–VI 2021
Ø VII–IX 2021
Ø VII–IX 2020
EURnominalni indeksrealni indeksnominalni indeksrealni indeks
Bruto1.168,22103,6102,5109,5107,1
Neto801,29103,7102,6108,3106,0
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
 prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
EURindeksEURindeks
VII 20211.166,59101,5109,1798,97101,6107,6
VIII 20211.173,46100,6110,3804,44100,7109,1
IX 20211.164,6099,2109,1800,4499,5108,3
Vir: SURS
Realni indeksi povprečnih mesečnih plač zaposlenih pri registriranih fizičnih osebah po mesecih, Slovenija
BrutoNeto
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
prejšnji
mesec=100
isti mesec
prejšnjega
leta=100
indeks
VII 2021101,1107,0101,2105,5
VIII 2021100,5108,0100,6106,9
IX 202199,3106,599,6105,8
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.