Energetika, Slovenija, oktober 2021

Neto proizvodnja električne energije v oktobru 2021 manjša kot v oktobru 2020

Proizvodnja električne energije se je v oktobru 2021 v primerjavi z enakim mesecem lanskega leta zmanjšala, oskrba z energenti pa se je povečala.

  • 25. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Proizvodnja električne energije v oktobru 2021 manjša, uvoz večji kot v oktobru 2020

Neto proizvodnja električne energije je oktobra 2021 znašala 1.153 GWh in se je glede na september 2021 povečala za 10 %, glede na oktober 2020 pa zmanjšala za 33 %.

V primerjavi z oktobrom 2020 je bila proizvodnja v hidroelektrarnah oktobra 2021 za 61 % manjša, v termoelektrarnah za 31 % manjša in v jedrski elektrarni za 2 % manjša.

Poraba električne energije se je v oktobru 2021 v primerjavi s prejšnjim mesecem povečala za 9 % in je znašala 1.186 GWh. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bila poraba električne energije v oktobru 2021 za 1 % večja.

Manjši proizvodnji električne energije v termoelektrarnah je sledila tudi manjša poraba goriv. Skupna poraba goriv je bila tako oktobra 2021 za 26 % manjša kot oktobra 2020.

Oktobra 2021 smo uvozili 851 GWh, izvozili pa 783 GWh električne energije. V primerjavi z enakim obdobjem lanskega leta je bil uvoz za 78 % večji in izvoz za 22 % manjši.


Porast oskrbe z energenti v oktobru 2021 tako glede na prejšnji mesec kot tudi glede na oktober 2020

V oktobru 2021 smo zaznali porast oskrbe pri vseh energentih, razen pri motornemu bencinu. Oskrba pri tej spremljani kategoriji se je v primerjavi s prejšnjim mesecem zmanjšala za 10 %. Nadalje smo zabeležili porast oskrbe z zemeljskim plinom za 52 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 31 %, rjavim premogom in lignitom za 22 %, utekočinjenim naftnim plinom za 21 %, petrolejskim gorivom za reaktivne motorje za 20 %, drugimi naftnimi proizvodi za 18 %, ter črnim premogom in antracitom za 13 %.

V primerjavi z oktobrom 2020 pa se je oskrba z petrolejskim gorivom za reaktivne motorje povečala za 156 %, ekstra lahkim kurilnim oljem za 99 %, motornim bencinom za 23 %, dizelskim gorivom za 12 % in  drugimi naftnimi proizvodi za 5 %.


Delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije je v letu 2020 znašal 24,14 %

Delež energije iz obnovljivih virov v končni bruto porabi energije je v Sloveniji v letu 2020 znašal 24,14 %, kar je za skoraj 2,2 odstotne točke več kot v letu 2019.

V sektorju ogrevanja in hlajenja se je zvišal za 0,01 odstotne točke (na 32,14 %), v sektorju električne energije za skoraj 2,5 odstotne točke (na 35,09 %) in v sektorju transporta za okoli 2,9 odstotne točke (na 10,91 %).


Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, oktober 2021
Neto proizvodnja električne energije, Slovenija, oktober 2021
Vir: SURS
Električna energija, Slovenija
X
2020
IX
2021
X
2021
X2021
X2020
X2021
IX2021
GWhindeks
Proizvodnja na pragu - skupaj1.7341.0491.15367110
  od tega hidroelektrarne67323026139114
  od tega termoelektrarne52630236569121
  od tega jedrska elektrarna51748650898104
Uvoz478810851178105
Izvoz99975078378104
Razpoložljiva električna energija1.1771.0861.186101109
Vir: SURS
Oskrba z energenti, Slovenija
X
2020
IX
2021
X
2021
X2021
X2020
X2021
IX2021
indeks
Črni premog in antracit (t)1.1159761.10199113
Koks (t)1.8491.6751.72193103
Rjavi premog in lignit (t)428.200237.791289.56068122
Utekočinjeni naftni plin (UNP) (t)7.1475.9117.134100121
Motorni bencin, neosvinčen (t)26.80536.71133.04612390
Petrolejsko gorivo za reaktivne motorje (t)5061.0781.295256120
Dizelsko gorivo (t)109.833124.149123.535112100
Kurilno olje, ekstra lahko (t)12.41318.87924.647199131
Drugi naftni proizvodi (t)15.45113.79816.271105118
Zemeljski plin (1.000 Sm3)76.13652.30879.453104152
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Podatki za zadnjih 12 mesecev so začasni. Ob vsakokratni objavi se podatki za zadnjih 12 mesecev lahko popravijo in dopolnijo z novimi podatki.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.