Zakol živine v klavnicah, Slovenija, september 2021

V slovenskih klavnicah pridobili v septembru 2021 za približno 7 % več mesa kot v prejšnjem mesecu

V slovenskih klavnicah so v septembru 2021 zaklali približno 3.526.000 kljunov perutnine, približno 20.000 prašičev in približno 11.000 glav goved. Tako so pridobili približno 6.500 ton perutninskega mesa, približno 1.700 ton prašičjega mesa in približno 3.300 ton govejega mesa.

  • 26. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki
V septembru 2021 zaklanih več živali kot v avgustu 2021, razen prašičev in perutnine

Goved so v slovenskih klavnicah zaklali v septembru 2021 za okoli 33 % več kot v avgustu 2021 (ali okoli 3.000 živali več), ovc za približno 21 % več (ali približno 200 živali več) in konj za približno 13 % več (ali približno 10 živali več). Prašičev in perutnine so zaklali manj kot v prejšnjem mesecu, in sicer prašičev za približno 3 % (ali približno 1.000 živali manj), perutnine pa za približno 1 % (ali približno 42.000 živali manj).

Spremembe v masah trupov v septembru 2021 zaklanih živali so glede na avgust 2021 večinoma sledile spremembam v številih posameznih vrst teh živali. Masa trupov zaklanih goved je bila za točno 30 % večja kot v prejšnjem mesecu (količina pridobljenega govejega mesa je bila večja za približno 765.000 kg), masa trupov zaklanih ovc je bila večja za okoli 28 % (to je bilo približno 3.000 kg ovčjega mesa več), konj pa za okoli 11 % (to je bilo približno 2.000 kg konjskega mesa več). Perutninskega mesa so v septembru 2021 v slovenskih klavnicah pridobili približno enako količino kot v avgustu 2021, vendar s pozitivnim trendom (približno 16.000 kg perutninskega mesa več), medtem ko je bila masa trupov prašičev manjša za približno 3 % (to je bilo približno 50.000 kg prašičjega mesa manj).

Tabele z najnovejšimi podatki so na voljo v podatkovni bazi SiStat.


V septembru 2021 zaklanih v glavnem več živali kot v septembru 2020

Ovc, goved in perutnine je bilo v septembru 2021 zaklanih v slovenskih klavnicah zaklanih več kot v septembru 2020, in sicer ovc za približno 32 %, goved za približno 7 % in perutnine za približno 3 %. Število zaklanih prašičev je bilo približno enako (vendar z negativnim trendom), konj pa je bilo zaklanih za približno 4 % manj.

Spremembe v masah trupov v septembru 2021 zaklanih živali so v primerjavi s septembrom 2020 bolj ali manj sledile spremembam v številih zaklanih živali. Masa trupov zaklanih ovc je bila večja za približno 39 %, masa zaklane perutnine za okoli 5 % in masa zaklanih goved za okoli 4 %; masa prašičev je bila približno enaka, vendar z negativnim trendom; masa zaklanih konj je bila manjša za točno 2 %.


V septembru 2021 je bilo v slovenskih klavnicah zaklanih 11 uvoženih goved; masa trupov teh živali je bila približno 2 toni. Uvožene so bile iz Italije in Češke. Zakola uvoženih prašičev ali perutnine v septembru 2021 v slovenskih klavnicah nismo zaznali.
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Masa trupov v klavnicah zaklane živine, Slovenija
Vir: SURS
Zakol živine v klavnicah, Slovenija, september 2021
Zaklane živaliMasa očiščenih trupov
številoskupaj (t)povprečna (kg)
Konji8019237,06
Govedo10.9543.315302,59
Prašiči20.0391.73986,78
Ovce1.0701513,72
Koze43113,63
Kunci41011,30
Perutnina3.525.5026.4811,84
Vir: SURS
Indeksi števila in mase trupov zaklane živine, Slovenija
 IX 2021 
VIII 2021
IX 2021
IX 2020
številomasaštevilomasa
Konji112,7111,196,498,0
Govedo132,7130,0107,1104,3
Prašiči96,897,299,799,8
Ovce120,8128,3131,8138,7
Perutnina98,8100,2102,5104,8
Vir: SURS
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.