Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, september 2021

Povprečna plača za september 2021 za 1,4 % nižja od plače za avgust 2021

Povprečna bruto plača za september 2021 je znašala 1.872,92 EUR; od plače za avgust 2021 je bila nižja, nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,3 %.

  • 22. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • končni podatki

Povprečna plača za september 2021 nižja od plače za avgust 2021

Povprečna plača za september 2021 je znašala 1.872,92 EUR bruto oz. 1.210,46 EUR neto; od plače za avgust 2021 je bila v bruto in neto znesku nižja za enak odstotek, in sicer nominalno za 1,4 %, realno pa za 1,3 %.

Povprečna plača za september 2021 nižja od plače za avgust 2021 v obeh sektorjih, javnem in zasebnem

Povprečna (bruto in neto) plača za september 2021 se je v primerjavi s plačo za avgust 2021 znižala v obeh sektorjih, v javnem sektorju za 2,1 % (v institucionalnem sektorju država je bila nižja za 1,6 %), v zasebnem sektorju pa za 1,1 %.

Povprečna plača za september 2021 najvišja v finančnih in zavarovalniških dejavnostih

Povprečna bruto plača za september 2021 je bila najvišja finančnih in zavarovalniških dejavnostih; znašala je 2.668,52 EUR. V teh dejavnostih se je povprečna plača za september 2021 (v primerjavi s plačo za avgust 2021) tudi najbolj zvišala (za 3,8 %; predvsem zaradi višjih izrednih izplačil).

Povprečna plača za september 2021 pa se je (v primerjavi s plačo za avgust 2021) najbolj znižala v dejavnosti oskrba z električno energijo, plinom in paro (za 10,8 %; predvsem zaradi nižjih izrednih izplačil).

Podrobneje razčlenjeni podatki o povprečnih mesečnih plačah za september 2021 so na voljo v podatkovni bazi SiStat.

Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, september 2021
Povprečna plača po področjih dejavnosti SKD 2008, Slovenija, september 2021
Vir: SURS
Povprečne mesečne plače pri pravnih osebah, Slovenija
IX 2021Ø I-IX 2021Ø VII-IX 2021IX 2021
VIII 2021
IX 2021
IX 2020
Ø I-IX 2021
Ø I-IX 2020
EURindeks
Bruto1.872,921.955,081.904,6298,6104,1107,2
Javni sektor2.133,682.379,732.218,5997,9101,0110,1
  od tega sektor država2.163,612.462,642.263,2198,4100,4111,7
Zasebni sektor1.753,941.757,301.761,5298,9106,2105,7
Neto1.210,461.257,871.229,4398,6103,5106,0
Javni sektor1.371,211.512,031.421,2597,9100,7108,7
  od tega sektor država1.390,571.559,821.448,4998,4100,2110,2
Zasebni sektor1.137,111.139,501.142,0098,9105,4104,5
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO

Zaradi negativnega vpliva ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, na kakovost podatkov ter posledične potrebe po dodatnem preverjanju in urejanju podatkov smo načrtovani datum izida prve mesečne objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija, september 2021 za sedem dni prestavili. Obenem smo prvo objavo združili z elektronsko objavo; končne podrobne podatke tako objavljamo hkrati s podatki v prvi objavi, in sicer tri dni pred prvotno načrtovanim datumom izida elektronske objave. Več o tem lahko preberete v objavi Prestavljamo datume izidov objave Plače zaposlenih pri pravnih osebah, Slovenija v drugi polovici 2021.

Iz podatkov niso izločeni vplivi sezone in koledarja.

Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.