Rojeni in umrli, Slovenija, september 2021

V septembru 2021 se je rodilo 1.625 otrok, umrlo je 1.765 prebivalcev

Po začasnih podatkih se je v Sloveniji v septembru 2021 rodilo 1.625 otrok, 1.765 prebivalcev pa je v tem mesecu umrlo. Število rojenih je bilo nižje, število umrlih pa višje kot v septembru 2020.

  • 8. 11. 2021 ob 10:30
  • |
  • začasni podatki

Rodilo se je manj otrok kot v septembru 2020

V Sloveniji se je v septembru 2021 po začasnih podatkih rodilo 1.625 otrok. To je bilo 72 manj (4,2 %) kot v septembru 2020. Na dan se jih je po začasnih podatkih v septembru 2021 rodilo povprečno 54 (v septembru 2020: 57).

Umrlo več prebivalcev kot v septembru 2020

V septembru 2021 je po začasnih podatkih umrlo 1.765 prebivalcev Slovenije. To je bilo 96 (5,8 %) več kot v septembru 2020 in 262 (17,4 %) več kot v avgustu 2021. Na dan je v septembru 2021 po začasnih podatkih umrlo  povprečno 59 prebivalcev (v septembru 2020 povprečno 56 na dan).

Presežna umrljivost

Presežna umrljivost (tj. presežek števila umrlih v primerjavi s povprečnim številom oseb, umrlih v preteklih letih v istem obdobju) je v septembru 2021 v Sloveniji znašala 17,6 %. To pomeni, da je v omenjenem obdobju umrlo za 17,6 % prebivalcev več kot povprečno v istem obdobju v letih 2015–2019.

Presežna umrljivost prebivalcev, starih 75 ali več let

Med prebivalci Slovenije, umrlimi v septembru 2021, je bilo po začasnih podatkih 1.169 ali 66,2 % takih, ki so bili ob smrti stari 75 ali več let. V primerjavi s povprečnim številom prebivalcev, umrlih pri isti starosti v letih 2015–2019, je bilo to število za 21,9 % višje.

Kaj kažejo podatki za oktober 2021?

Po prvih ocenah je v času od 1. do 17. oktobra 2021 umrlo 1.024 prebivalcev Slovenije. V istem obdobju leta 2020 jih je umrlo 1.025.
Začasni podatki za oktober 2021 bodo objavljeni 7. 12. 2021.

Objavljanje podatkov

Statistični urad se na povečane potrebe uporabnikov po ažurnih podatkih odziva tudi s tem, da podatke o številu umrlih in številu živorojenih v posameznem mesecu objavlja tudi po posameznih dnevih. Tabeli o živorojenih in umrlih po dnevih rojstva oz. smrti v podatkovni bazi SiStat dopolnjujemo mesečno. 

Eurostat objavlja začasne podatke o tedenski umrljivosti po posameznih državah sproti. Slovenija mu začasne podatke sporoča mesečno.   

Dnevne spremembe števila okuženih in umrlih s covidom-19 objavlja NIJZ.

Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno1)
Povprečno število živorojenih in umrlih na dan, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko1)
Umrli glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, tedensko<sup>1)</sup>
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno1)
Umrljivost po starosti glede na povprečje 2015–2019, Slovenija, mesečno<sup>1)</sup>
1) Podatki za 2021 so začasni.
Vir: SURS
Živorojeni in umrli, Slovenija, mesečno
ŽivorojeniUmrli
2019202020211)2019202020211)
Januar1.6561.5761.5442.1401.9752.635
Februar1.3251.3501.3311.9531.8981.857
Marec1.5841.5271.5561.8871.8611.941
April1.5451.4801.4961.6521.7531.801
Maj1.6761.6061.4981.6411.5981.747
Junij1.6351.6061.5121.4661.6181.684
Julij1.7881.7071.7101.5871.5841.523
Avgust1.7311.7371.7551.6141.6241.503
September1.6851.6971.6251.5311.6691.765
Oktober1.6901.648-1.6352.100-
November1.5311.402-1.6143.098-
December1.4821.431-1.8683.238-
1) Začasni podatki.
Vir: SURS
METODOLOŠKO OPOZORILO
Mesečni podatki za 2021 so začasni. Končni mesečni podatki za leto 2021 bodo objavljeni 23. junija 2022.
Pri uporabi podatkov in informacij Statističnega urada RS vedno navedite: "Vir: SURS".
Več: Avtorske pravice.